11 marca 2021

andemia COVID-19 wymusiła na nas zmianę sposobu kontaktu z Zarządami ROD i co pozytywne - pchnęła wielu w stronę cywilizacji, innowacyjnych rozwiązań technologiczno-cyfrowych. W dniach 9 i 10 marca 2021 roku odbyły się po raz pierwszy w Okręgu Toruńsko – Włocławskim Polskiego Związku Działkowców szkolenia dla zarządów ROD w formie webinariów on-line. Wzięło w nich udział łącznie 146 osób. Prowadzący omawiali poszczególne tematy zawarte w multimedialnej prezentacji, dzięki czemu wiedza była przekazywana w sposób czytelny i ciekawy, dającym zarazem możliwość interaktywnego udziału przez uczestników szkolenia.

Wprowadzenia do każdego ze szkoleń dokonał Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski, omawiając tematykę bieżących wydarzeń dotykających bezpośrednio Związek i ogrody działkowe. Pan Prezes przypomniał uczestnikom szkolenia o przypadającym w tym roku jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Apelując do przedstawicieli zarządów ROD o godne i wyjątkowe przygotowanie się do tego jubileuszu.

Przedstawione zagadnienia dotyczyły m.in. zasad ustanawiania, przenoszenia i wstępowania w prawo do działki, członkostwa w PZD, kompetencji organów ROD, uzupełniania składów organów ROD, przyczyn i trybu wypowiadania umowy dzierżawy działkowej, odznaczeń w PZD, a także zagadnień związanych z przygotowaniem i przebiegiem walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku. Niezwykle pomocnym przy prezentacji zagadnień walnych zebrań były „Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD w roku 2021 roku” wydanych przez Krajową Radę PZD.  Ten blok szkolenia prowadziła p. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD oraz p. Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa.

Ostatnim modułem tematycznym były zasady prowadzenia gospodarki finansowo – księgowej w ROD, który prowadziła główna księgowa OZ – p. Maria Dąbrowska. Prezesi ROD bardzo aktywnie uczestniczyli w webinarium, zadając wiele pytań na czacie w trakcie prezentacji. Jesteśmy niezwykle dumni ze wszystkich uczestników, że z tak olbrzymim zaangażowaniem podeszli do nowoczesnych metod szkolenia. Dziękujemy za słowa uznania z ich strony, ponieważ dzięki nim wiemy, że mimo zakazu organizacji spotkań stacjonarnych – mamy możliwość kontaktu face to face, poprzez Internet. Z całą pewnością będziemy nadal wykorzystywać ten kanał informacyjny do prowadzenia szkoleń i narad, zachęcając coraz większe grono członków organów ROD do założenia poczty e-mail i korzystania z kontaktu on-line z biurem OZ PZD.

Opracowanie:

Piotr Gadzikowski – Prezes Okręgu

Anna Bołądź – z-ca dyr. biura

 

 

 

Szkolenie dla zarządów ROD przygotowujące do walnych zebrań w ROD. Wyjątkowe bo w formie webinarium

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106