25 maja 2022

 

 

Okręgowy Zarząd  PZD w Elblągu informuje, że w dniach 19 -20 maja 2022 roku Dyrektor biura Okręgu PZD w Elblągu uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Jednostkę Krajową PZD w Warszawie . Szkolenie dotyczyło możliwości udziału  ogrodów celem wykorzystania środków z  programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

 

Informacje na temat przystąpienia do konkursu oraz wykorzystania grantów przez ROD-y Okręgu  zostały przekazane w dniu 24.05. 2022 r. pocztą email na adresy ROD z określeniem sposobu zgłaszania swojego udziału oraz terminu  szkoleń w tym zakresie, które będą przeprowadzone nawet po zgłoszeniu jednego ROD.

 

 

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

          mgr Zygmunt Wójcik

Szkolenie ARiMR i Jednostki Krajowa PZD ws. programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106