22 lipca 2022

 

W okresie 19-20 lipca 2022r. przedstawiciele Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych spędzili  efektywnie czas podczas kolejnych już kursów szkoleniowych z zakresu obsługi programu komputerowego DGCS PZD System zorganizowanych  w siedzibie Okręgu PZD w Elblągu. Poszczególne kursy szkoleń w zależności od stopnia zaawansowania użytkowników poprowadziła regionalna koordynator ds. programu komputerowego DGCS PZD System – Barbara SOKALSKA z pomocą Dyrektora Biura Zygmunta Wójcika.

 

 

Szkolenie obejmowało m.in.: dane podstawowe, rozszerzone oraz  zaawansowane i inne elementy programu. Na szkolenia uczestnicy przyjeżdżali ze swoimi laptopami dzięki czemu aktywnie w nich uczestniczyli. Ponadto szereg elementów było wyświetlanych przy pomocy rzutnika pisma  i na bieżąco omawianych przez prowadzącą.

Harmonogram szkoleń był i jest na bieżąco tworzony na podstawie zapotrzebowania    na szkolenia, które ogrody przesyłają do Okręgu. Do obecnej edycji szkoleń zgłosiło się  14 chętnych. Z uwagi na okres urlopowy uczestniczyło ostatecznie 11 przedstawicieli zarządów ROD.

Kilkugodzinne szkolenia pokazały, że program DGCS PZD System jest programem przejrzystym, dającym duże możliwości w sferze prowadzenia ogrodów działkowych.    Każdy z uczestników przeszedł szkolenie bez przeszkód, co udowadnia, że program jest przydatny i spełnia nasze oczekiwania. Szkolenia przebiegły pomyślnie, z zamierzonym skutkiem, uczestnicy podeszli do szkolenia z wielka ochotą na poprawę obsługi dokumentacji ogrodu, zadawali pytania, zgłaszali pojawiające się problemy, które na bieżąco były rozwiązywane przez szkolących. Uczestnicy brali też udział w dyskusjach dotyczących możliwości, jakie daje program DGCS PZD System.

Korzystając z okazji obecności Prezesów ROD, Dyrektor Biura  zachęcał do dalszego przekazywania księgowości swoich ROD do obsługi przez wykwalifikowane księgowe naszego Ośrodka Finansowo – Księgowego.

Wspólnie uznano, że jeżeli te formy szkolenia będą niewystarczające, okręg ponowi je na jesieni tego roku 2022 wraz ze szkoleniami ogólnymi dla zarządów , mając nadzieję na formę zajęć bezpośrednich dla większej liczby uczestników naraz, oczywiście jeżeli pozwoli na znów nabierająca tempa sytuacja epidemiczna, co skutecznie umożliwi doskonalenie umiejętności obsługi programu DGCS PZD SYSTEM a w efekcie pozwoli na zbudowanie ostatecznie sieci przesyłu danych na linii ROD – OZ PZD – OFK - ROD. Do tej pory  w okresie 2021/2022 łącznie przeszkolono już sumie blisko 40 osób.

 

Tekst: Zygmunt Wójcik . B. Sokalska

Zdjęcia: Stefan Sokalski

 

Szkolenia z obsługi programu komputerowego DGCS PZD System dla ROD Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106