25 listopada 2021

W okresie 19-25 listopada 2021r. przedstawicie Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych spędzili sporo czasu podczas kursów szkoleniowych z zakresu obsługi programu komputerowego DGCS PZD System przeprowadzonych zorganizowanych zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami epidemicznymi w siedzibie Okręgu PZD w Elblągu w grupach 4-5 osobowych. Poszczególne kursy szkoleń w zależności od stopnia zaawansowania użytkowników poprowadziła regionalna koordynator ds. programu komputerowego DGCS PZD System – Barbara SOKALSKA z pomocą głównej księgowej Okręgu – Bożeny Raszkowskiej i Dyrektora Biura Zygmunta Wójcika.

 

 

Szkolenie obejmowało m.in.:

- podstawowe dane obejmujące instalację, zakładanie bazy danych, rejestrację programu, odtwarzanie bazy z kopii, aktualizację oraz rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości na początkowym etapie pracy w programie.

rozszerzone obejmuje sposób wprowadzania danych w poszczególnych modułach, szczególna uwaga poświęcona jest modułowi „ogrody działkowe”, który wymaga największego wkładu pracy.

- zaawansowane, obejmuje pracę codzienną w programie, uzupełnianie kartotek o „nowych” działkowców, generowanie wydruków, wystawianie not odsetkowych oraz przenoszenie danych do księgowych ROD.

Na szkolenia uczestnicy przyjeżdżali ze swoimi laptopami dzięki czemu aktywnie w nich uczestniczyli. Ponadto szereg elementów było wyświetlanych przy pomocy rzutnika pisma i na bieżąco omawianych przez prowadzącą.

Harmonogram szkoleń był i jest na bieżąco tworzony na podstawie zapotrzebowania na szkolenia, które ogrody przesyłają do Okręgu. Do obecnej edycji szkoleń zgłosiło się 30 chętnych. Z uwagi na sytuacje epidemiczną oraz stan zdrowia w poszczególnych grupach uczestniczyło ostatecznie 21 przedstawicieli zarządów ROD.

 

 

Kilkugodzinne szkolenia pokazały, że program DGCS PZD System jest programem przejrzystym, dającym duże możliwości w sferze prowadzenia ogrodów działkowych. Każdy z uczestników przeszedł szkolenie bez przeszkód, co udowadnia, że program jest przydatny i spełnia nasze oczekiwania. Szkolenia przebiegły pomyślnie, z zamierzonym skutkiem, uczestnicy podeszli do szkolenia z wielka ochotą na poprawę obsługi dokumentacji ogrodu, zadawali pytania, zgłaszali pojawiające się problemy, które na bieżąco były rozwiązywane przez szkolących. Uczestnicy brali też udział w dyskusjach dotyczących możliwości, jakie daje program DGCS PZD System.

 

 

Korzystając z okazji obecności Prezesów ROD, Dyrektor Biura oraz Główna księgowa zachęcali do przekazywania księgowości swoich ROD do obsługi przez wykwalifikowane księgowe naszego Ośrodka Finansowo – Księgowego.

 

Wspólnie uznano, że jeżeli te formy szkolenia będą niewystarczające okręg ponowi je na początku nowego roku 2022 wraz ze szkoleniami ogólnymi dla zarządów , mając nadzieję na formę zajęć bezpośrednich dla większej liczby uczestników naraz, oczywiście jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, co skutecznie umożliwi doskonalenie umiejętności obsługi programu DGCS PZD SYSTEM a w efekcie pozwoli na zbudowanie ostatecznie sieci przesyłu danych na linii ROD – OZ PZD – OFK - ROD.

 

Tekst: Zygmunt Wójcik . B. Sokalska

Zdjęcia:, Zygmunt Wójcik, B. Raszkowska

 

 

Szkolenia z obsługi programu komputerowego DGCS PZD System dla ROD Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106