29 maja 2023

W dniach 25 maja br. rozpoczęto się realizację szkoleń stacjonarnych dla nowych działkowców organizowanych przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Elblągu. W pierwszym szkoleniu w dniu 25 maja br. uczestniczyło 9 nowych działkowców z ROD Tęcza, ROD Społem, ROD Kościuszki w Elblągu na 14 zgłoszonych przez ogrody. Działkowcy uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez członków OZ PZD oraz społecznych instruktorów SSI na szczeblu okręgu.

Tematyka wykładów: Pan Jacek Nawrocki Wiceprezes Okręgu – omówił zagadnienia prawne dotyczące Ustawy o ROD, Statutu PZD Regulaminu ROD, zagospodarowania działki, przepisy porządkowe, walne zebrania w ROD – opłaty, Pani Teresa Świtalska Społeczny Instruktor okręgowy przedstawiła i omówiła zagadnienia SSI, zagospodarowanie działki, roślinność na działkach, , roślinność nie pożądana – chwasty, kompostowniki, odpady komunalne, nasadzenia, cięcie drzew i krzewów, RODO, Pani Regina Pawlukowska Sekretarz Okręgu PZD przedstawiła informacje nt. podwyższonej opłaty ogrodowej, procedury usuwania drzew na działkach, konkursy na szczeblu ROD, OZ, KR PZD, platforma szkoleniowa – testy dla nowych działkowców, zasady organizacyjne ROD, dni działkowca, literatura związkowa. Pan Ryszard Mikołajczyk Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Remontów zarazem Prezes Zarządu ROD Pstrowskiego omówił sprawy dotyczące wjazdu na teren ogrodu, pożądanej i niepożądanej infrastruktury ogrodowej (m.in. grille, wędzarnie, itp.) oraz podstawy prowadzenia inwestycji i remontów na ROD.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymał pakiet broszur o tematyce ogrodniczej: Pomidory od A do Z, Warzywnik dla początkujących, Pomysł na oczko wodne, Zbieramy deszczówkę, Skrzynie uprawowe podwyższone grządki. Każdy z uczestników otrzymał również telefony kontaktowe do OZ, do porad prawnych oraz adresy emaliowe do strony internetowej OZ w tym do platformy szkoleniowej.

Przed nami jeszcze kolejne szkolenia w tym roku, dlatego zachęcamy wszystkich nowych działkowców do zapoznania się z planem szkoleń dla nowych działkowców, który jest dostępny na naszej stronie internetowej i uczestnictwa w szkoleniach (Zakładka szkolenia): https://elblag.pzd.pl/plan-szkolen-oz-pzd-w-elblagu-dla-nowych-dzialkowcow-oraz-kandydatow--na-dzialkowcow-2023. Nadal istnieje możliwość szkolenia na platformie elektronicznej pod adresem https://elblag.pzd.pl/platforma-szkoleniowa-dla-nowych-dzialkowcow, którą w tym roku odwiedziło ponad 50 nowych działkowców zadając testy, jednakże OZ PZD zaleca udział w bezpośrednich szkoleniach organizowanych w warunkach stacjonarnych.

 

Jednocześnie przy tej okazji i również tą drogą OZ PZD w Elblągu zwraca się do wszystkich zainteresowanych z apelem o zgłaszanie się chętnych na wakujące stanowisko instruktora ds. ogrodniczych w biurze okręgu, który jest niezbędną osobą do szkolenia działkowców i pomocy naszym ROD-m. Informacja dotyczące rekrutacji znajduje się na naszej stronie pod adresem: https://elblag.pzd.pl/oferty-pracy-w-oz

 

 

Tekst: Z.W i R. P

Zdjęcia: R. P.

 

 

Szkolenia stacjonarne dla nowych działkowców w OZ PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106