04 grudnia 2023

 

W dniach 01 i 02 grudnia br. w Domu Działkowca i na terenie ROD Kosynierów Gdyńskich w Elblągu odbyły się szkolenia stacjonarne dla nowych działkowców, którzy nabyli prawo do użytkowania działki w ROD Okręgu PZD w Elblągu. W dwudniowym szkoleniu merytorycznym i praktycznym uczestniczyło 49 osób.

 

Ponadto w okresie o początku października do dnia szkolenia stacjonarnego kolejne 30 osób zdało zdalnie testy szkoleniowe dla nowych działkowców na platformie szkoleniowej umieszczonej na naszej stronie internetowej w zakładce https://elblag.pzd.pl/platforma-szkoleniowa-dla-nowych-dzialkowcow. Szkolenie w formie wykładu przy wsparciu prezentacji multimedialnych przeprowadzili w dniu 01 i 02 grudnia br. Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik, instruktorzy SSI OZ Teresa Świtalska, oraz zaproszony gość Ryszard Słupski kandydujący na stanowisko instruktora ds. ogrodniczych biura okręgu osoba o dużym doświadczeniu i przygotowaniu ogrodniczym. Tematyka szkolenia m.in. obejmowała główne założenia Programu Oświatowego zalecane do realizacji przez Jednostkę Krajową PZD w Warszawie. Szeroko omówione zostały akty prawne regulujące zasady funkcjonowania Polskiego Związku Działkowców, historia ogrodnictwa oraz dzień dzisiejszy a w szczególności ustawa o ROD, Statut i Regulamin ROD oraz wynikające z niego prawa i obowiązki obejmujące każdego użytkownika działki. Ponadto zajęcia obejmowały tematykę merytoryczną i praktyczne zajęcia w tym m.in.

- zagospodarowanie działki;

- nawożenie roślin ogrodniczych na działce;

- uprawy i przetwory owocowe;

 

W dniu 02 grudnia br. na terenie działek ROD Kosynierów Gdyńskich w Elblągu Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik, Ryszard Wróbel i Ryszard Słupski przeprowadzili praktyczny pokaz cięcia drzew i krzewów.

 

Uczestnicy ww szkoleń zapoznali się również z zasadami i sposobami organizacji infrastruktury i nasadzeń na działkach, ujętych w programach PZD szczególnie zaś w „Otwartym programie nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” i innych.

 

Na zakończenie obydwu szkoleń podziękowano wszystkim za udział, złożono życzenia świąteczne oraz życzono satysfakcji z uprawianej działki w ROD. Ponadto zaproszono wszystkich do współpracy i aktywizacji na swoich ogrodach, mając na uwadze zbliżającą się kampanię sprawozdawczo-wyborczą w 2024 roku mająca na celu pozyskiwanie nowych osób funkcyjnych do społecznego zarządzania ROD-ami.

 

Tekst i zdjęcia Zygmunt Wójcik

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

 

Szkolenia dla nowych działkowców w 2023 roku w OZ PZD w Elblągu - 04.12.2023

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106