07 kwietnia 2020

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD w dniu 7 kwietnia 2020 r., były likwidacje ROD. Jest to bardzo trudne zagadnienie pod względem merytorycznym, a zarazem niezmiernie ważne, gdyż dotyczy gruntów, na których położone są rodzinne ogrody działkowe a więc i działki użytkowane przez działkowców i ich rodziny.

W związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi DK-91 w Częstochowie, KZ PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w odniesieniu do jednego ogrodu częstochowskiego. Likwidacji uległ niewielki teren o powierzchni 190 m², na którym położone były części 3 działek rodzinnych. Podjęcie powyższej decyzji było możliwe z uwagi na wypełnienie przez podmiot likwidujący wszystkich zobowiązań pieniężnych względem PZD i działkowców, co zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Podobna sytuacja dotyczyła ogrodu w województwie świętokrzyskim, gdzie po analizie wszelkich dokumentów i potwierdzeniu spełnienia zobowiązań ustawowych względem PZD, KZ PZD wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w związku z realizacją drogi gminnej w Końskich. Ogród zmniejszył się o jedyne 39 m². Teren był niezagospodarowany przez działkowców.

 

 

Sprawy likwidacji ROD na posiedzeniu KZ PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106