29 listopada 2022

 

W dniu 28.11.2022 roku  w siedzibie UG Elbląg miało miejsce spotkanie Prezesa Okręgu Elbląskiego PZD  Pana Zygmunta Wójcika, Marka Antonowicza Prezesa ROD Budowlani w Gronowie Górnym zarazem radnego gminy Elbląg z Wójtem Gminy Elbląg Zygmuntem Tucholskim.

Obraz zawierający tekst, stół, wewnątrz, osobaOpis wygenerowany automatycznie  Obraz zawierający tekst, stół, wewnątrz, ścianaOpis wygenerowany automatycznie

W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami gminy Elbląg a wśród tematów poruszano sprawy dotyczące wspierania przez Gminę Elbląg zadań inwestycyjno-remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych zlokalizowanych    na terenie gminy oraz otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej oraz wsparcie wspólnej siedziby dla wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych gminy Elbląg i powiatu Elbląg jaką jest siedziba OZ PZD w Elblągu  oraz inne płaszczyzny współpracy. Spotkanie, które trwało blisko  godzinę, przebiegało  w dobrej atmosferze zrozumienia    dla roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego na szczeblu samorządowym. Uzgodniono potrzebę dalszych kontaktów   i spotkań.

Dyrektor Biura Okręgu PZD Elbląg

Zygmunt Wójcik

 

Spotkanie z Wójtem Gminy Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106