13 czerwca 2024

 

W dniu 11.06.2024 r. miało miejsce spotkanie Prezesa Okręgu PZD w Elblągu Zygmunta Wójcika z Wójtem Gminy Elbląg Panem Zygmuntem Tucholskim.

Prezes Okręgu złożył gratulacje w imieniu OZ PZD w Elblągu w związku z ponownym wyborem Pana Zygmunta Tucholskiego na stanowisko Wójta Gminy Elbląg. Następnie podziękował za dotychczasowe wsparcie dla 2 ROD zlokalizowanych na terenie gminy, szczególnie zaś za wykonanie nowego przejazdu z przepustem przy ROD Jagódka w Jagodnie, który służy z powodzeniem zarówno naszemu ogrodowi, jak też lokalnej społeczności gminy Jagodno. Wykonanie tego przepustu pozwoliło na zabezpieczenie terenu ogrodu i gminy przed jego podtapianiem, które wielokrotnie miało miejsce w uprzednich latach. W czasie spotkania omówiono również możliwość wsparcia z budżetu gminy dla naszych ogrodów, termin ogłoszenie realizacji planu ogólnego zagospodarowania gminy z uwagi na podjęcie uchwały przez radę gminy oraz szereg innych spraw rzutujących na funkcjonowanie naszych ROD. Spotkanie przebiegło w wyjątkowo przyjaznej atmosferze. Z uwagi na inne ważne sprawy umówiono się na kolejne spotkanie w I dekadzie października 2024r.

Z.W. tekst , G.S. zdjęcia.

 

Spotkanie z Wójtem Gminy Elbląg - 12.06.2024

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106