11 kwietnia 2022

 

W dniu 11.04.2022 roku z inicjatywy Okręgu Elbląskiego odbyło się kolejne spotkanie Prezesa Okręgu PZD w Elblągu z Wójtem Gminy Elbląg, mające na celu omówienia istotnych spraw dla bytu i funkcjonowania ogrodów zlokalizowanych na terenie gminy Elbląg w tym m.in., gruntów zajmowanych przez ogrody zlokalizowane na terenie gminy Elbląg oraz wsparcia przebudowy infrastruktury wokół lub na ich terenie.

W spotkaniu uczestniczyli:

- Zygmunt Tucholski – Wójt Gminy Elbląg

- Zygmunt Wójcik - Prezes Okręgu PZD w Elblągu

Pan Wójt stwierdził, że w planach gminy uwzględniono wsparcie w zakresie oczekiwanym przez ogrody zapewniając, jednakże, że on jak i władze gminy nadal będą wspierać ich potrzeby i w miarę możliwości będą one uwzględniane w kolejnych planach i budżetach gminy lub przy wykonywaniu innych zadań gminnych. W dalszej części spotkania rozmawiano o bieżącej sytuacji działkowców i ogrodów na terenie gminy, potrzebach inwestycyjnych, stanie dróg dojazdowych, przepustów przejazdowych do i wokół ogrodów.

Prezes Okręgu podziękował za dotychczasowe wsparcie udzielone przez gminę w 2020 roku dla ROD Budowlani w Gronowie Górnym, prosząc o uwzględnienie w latach następnych innych ważnych potrzeb ROD w szczególności w zakresie modernizacji infrastruktury w tym m.in. uwzględnionej w planach na ten rok przebudowy wjazdów i przepustów przy ROD Jagódka w Jagodnie z uwagi na ich niedrożność, wskutek czego już dwukrotnie doszło do zalania terenu ogrodu. Ponadto poruszył też sprawy dot. gruntów gminnych zajmowanych przez dwa nasze ogrody zlokalizowane na terenie gminy a także współpracy i wsparcia przez gminę ROD i OZ PZD w Elblągu. Rozmawiano również o możliwościach rozwoju ROD z uwagi na istniejące zapotrzebowanie na działki.

Pan Wójt Zygmunt Tucholski stwierdził, że gmina w miarę swoich możliwości będzie starała się wspierać potrzeby ogrodów a także dodał, że gmina nie ma zamiarów likwidacyjnych w stosunku do zajmowanych terenów przez nasze dwa ogrody tzn. ROD Budowlani w Gronowie Górnym oraz ROD Jagódka w Jagodnie.

 

Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze, umówiono się na kolejne rozmowy w zakresie rozwiązywania bieżących spraw.

 

Tekst Z. W.

 

Spotkanie z Wójtem Gminy Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106