06 kwietnia 2023

 

W dniu 03.04.2023r. w siedzibie UM Pasłęka miało miejsce spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych miasta Pasłęka. W spotkaniu z Burmistrzem miasta Panem dr Wiesławem Śniecikowskim wzięli udział Prezes Okręgu Elbląskiego PZD Pan Zygmunt Wójcik oraz Przewodniczący Komisji ds. inwestycji i remontów oraz rozwoju ROD Pan Ryszard Mikołajczyk.

              

 

W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami Pasłęka a wśród wielu tematów poruszano sprawy dotyczące współfinansowanie i wsparcie gminy Pasłęk zadań inwestycyjno-remontowych poprawiających w szczególności dojazd do rodzinnych ogrodach działkowych Pasłęka oraz poprawa stosunków wodnych, otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej. Wnioskowano też ewentualną pomoc gminy w znalezieniu lub zapewnienie wspólnej siedziby dla 7 miejscowych rodzinnych ogrodów działkowych oraz dyskutowano inne płaszczyzny współpracy. Spotkanie, przebiegało w dobrej atmosferze zrozumienia dla roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego. Uzgodniono potrzebę dalszych kontaktów i spotkań. Burmistrz Pasłęka Pan dr Wiesław Śniecikowski zapewnił, że jako były działkowiec rozumie nasze potrzeby i w miarę posiadanych możliwości będzie się starał pomoc nam w zaistniałych sytuacjach.

Przed i po spotkaniu grupa kontrolna okręgu przeprowadziła wraz z przedstawicielem gminy wizje lokalne na terenie zajmowanym przez ROD Bratek, ROD Nad Jarem oraz w ROD Wiosna szczególnie zaś pod kątem ich zagospodarowania oraz zgłaszanych przez ogrody spraw związanych z podtapianiem terenów oraz wsparcia ich rozwoju.

Po południu w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyło się spotkanie Wiceburmistrza Pasłęka Pana Marka Sarnowskiego z przedstawicielami Okręgu oraz 7 miejscowych ROD (Prezesi zarządów, księgowe, Skarbnicy, Instruktorzy SSI, Przewodniczący ogrodowych komisji Rewizyjnych).

 

 

Podczas spotkania omówiono ustalenia spotkania z Burmistrzem, omawiano szczegóły współpracy z urzędem, wymieniano poglądy na tematy nurtujące środowisko działkowców. W czasie ożywionej wymiany zdań i dyskusji uczestnicy otrzymali szereg odpowiedzi na nurtujące ich problemy a także wstępną wizję dalszej współpracy z lokalnym samorządem.

Po zakończeniu spotkania Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik otworzył naradę szkoleniowo - instruktażową, podczas której omówiono i poruszono szereg ważnych dla przedstawicieli ROD tematów m.in. dotyczących przedłużenia kadencji dla wszystkich organów naszego stowarzyszenia, kondycji i funkcjonowania lokalnych zarządów, przygotowania do organizacji oraz obsługi walnych zebrań sprawozdawczych w 2023 roku, komunikacji wewnątrz związkowej (adresy ROD, tablice informacyjne strony internetowe), w zakresie zasad i potrzeby nadawania odznaczeń oraz wyróżnień, porad prawnych, systemu DGCS i obsługi ROD przez OFK, szkoleń działkowców i nowych działkowców, archiwizacji dokumentów oraz przestrzegania zasad RODO w bieżącej działalności a także ewentualnego łączenia ogrodów celem ich wzmocnienia. W trakcie narady omówiono również potrzeby powoływania i działania Kolegium Prezesów, komisji problemowych, których celem będzie bieżące wsparcie dla zarządów, utrzymywanie kontaktów bezpośrednich z samorządem lokalnym w zakresie uzgadniania ewentualnej pomocy oraz wsparcia infrastruktury ROD.

 

 

 

Podczas obrad omawiano również wyniki prowadzonych wizji lokalnych i kontroli ROD naszego okręgu jako wyznaczniki do poprawy dalszego funkcjonowania ogrodów. Narada zakończyła się w późnych godzinach popołudniowych wspólnymi wnioskami m.in. zakresie potrzeby tworzenia silniejszych ekonomicznie ogrodów.

Na zakończenie Prezes Okręgu Pan Zygmunt Wójcik podziękował władzom miasta, osobom funkcyjnym za dotychczasowe zaangażowanie a następnie złożył wszystkim wielkanocne życzenia świąteczne, życząc wszystkim uczestnikom narady, ich rodzinom oraz działkowcom dużo zdrowia szczęścia a także zadowolenia z pełnionych funkcji społecznych.

Tekst i zdjęcia Z. Wójcik, R. Mikołajczyk, S. Sokalski

 

Spotkanie z Burmistrzem Pasłęka połączone z naradą szkoleniowo -instruktażową z przedstawicielami 7 miejscowych ogrodów

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106