06 sierpnia 2019

W dniu 31 lipca 2019r. w siedzibie UM Pasłęka  miało miejsce spotkanie pełniącego obowiązki Prezesa Okręgu Elbląskiego PZD -I Wiceprezesa Pana Zygmunta Wójcika z Burmistrzem Pasłęka Panem dr Wiesławem Śniecikowskim. W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami Pasłęka  a wśród tematów poruszano sprawy dotyczące finansowania przez Gminę Pasłęk zadań inwestycyjno-remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych Pasłęka, otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewnienie wspólnej siedziby dla 7 miejscowych rodzinnych ogrodów działkowych oraz inne płaszczyzny współpracy.

Spotkanie, które trwało ponad godzinę, przebiegało w dobrej atmosferze zrozumienia dla roli   i znaczenia ogrodnictwa działkowego. Uzgodniono potrzebę dalszych kontaktów i spotkań. Burmistrz Pasłęka Pan dr Wiesław Śniecikowski wspomniał o oddaniu w niedalekiej przyszłości  siedziby na potrzeby wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie  Pasłęka
 

Po zakończeniu spotkania w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku I Wiceprezes Okręgu Elbląskiego PZD p. Zygmunt Wójcik wraz z Instruktor ds. ogrodniczych Biura okręgu p. Iwoną Morawską spotkali się z osobami funkcyjnymi miejscowych ROD (Prezesi,księgowe, skarbnicy, sekretarze, instruktorzy SSI, delegaci). Podczas narady omówiono ustalenia powyższego spotkania, zasady współpracy z urzędem, sprawę siedziby dla 7 ROD oraz potrzebę utworzenia filii Ośrodka Finansowo – Księgowego a także ewentualnego połączenia ogrodów celem ich wzmocnienia. W trakcie narady wyłoniono przedstawicieli ogrodów do powołania Kolegium Prezesów, którego celem będzie utrzymywanie kontaktów bezpośrednichz samorządem lokalnym w zakresie uzgadniania   ewentualnej pomocy oraz wsparcia infrastruktury ROD. Narada zakończyła się wspólnymi wnioskamiw zakresiepotrzebytworzenia silniejszych ekonomicznie ogrodów.

I Wiceprezes Okręgu PZD w Elblągu mgr Zygmunt Wójcik

 

 

Spotkanie z Burmistrzem Pasłęka oraz narada z przedstawicielami 7 miejscowych ogrodów -05.08.2019r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106