12 grudnia 2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie UM Braniewo miało miejsce spotkanie Prezesa Okręgu Elbląskiego PZD Pana Zygmunta Wójcika z Burmistrzem Braniewa Panem Tomaszem Sielickim. W spotkaniu wzięli również udział - członek OZ PZD  w Elblągu zarazem Prezes miejscowego ROD im. Katarzynki Stanisław Kania oraz geodeta  Piotr Żak członek komisji ds. inwestycji i gruntów. W trakcie spotkania omówiona została współpraca Okręgowego Zarządu z władzami Braniewa a wśród tematów poruszano sprawy dotyczące finansowania przez Gminę Braniewo zadań inwestycyjno -remontowych  w rodzinnych ogrodach działkowych Braniewa, otwarcie ogrodów na potrzeby społeczności lokalnej oraz dalsze zapewnienie wspólnej siedziby dla 2 miejscowych rodzinnych ogrodów działkowych oraz inne płaszczyzny współpracy.

Spotkanie, które trwało blisko godzinę, przebiegało w dobrej atmosferze zrozumienia dla roli  i znaczenia ogrodnictwa działkowego dla lokalnej społeczności. W jego trakcie poruszono również sprawy gruntowe oraz podejście miasta do gospodarki odpadami komunalnymi  i wiele innych tematów, które nurtują nasze środowisko. Uzgodniono potrzebę dalszych kontaktów i spotkań. Do bieżących kontaktów na linii OZ - ROD-y - UM Braniewo upoważniono członka OZ PZD w Elblągu zarazem Prezesa miejscowego ROD im. Katarzynki. Burmistrz Braniewa Pan Tomasz Sielicki przekazał  na zakończenie , że jest otwarty na współpracę i potrzeby wszystkich stowarzyszeń  w tym rodzinnych  ogrodów działkowych zlokalizowanych na terenie Braniewa.

Tekst: Zygmunt Wójcik; Zdjęcia: Joanna Maziarz

 

 

Spotkanie z Burmistrzem Braniewa 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106