14 kwietnia 2022

 

  1. dniu 11.04 br. odbyło się spotkanie  przedstawicieli Straży Miejskiej  w Elblągu z Prezesem Okręgu PZD w Elblągu. spotkaniu uczestniczyli Komendant Straży Miejskiej w Elblągu  - Arkadiusz Kulik , Zastępca Komendanta - Marcin Bukowski tel. oraz  Prezes Okręgu PZD w Elblągu           Zygmunt Wójcik.

Celem spotkania było omówienie aktualnego stanu negatywnych zjawisk   w ogrodach, ocena współpracy ze strażą miejską, oraz wypracowanie w oparciu o dyskusję głównych kierunków zmierzających do poprawy porządku      i bezpieczeństwa. Spotkanie odbyło się w siedzibie Okręgu PZD w Elblągu  przy ulicy Kościuszki 106. W toku rozmowy Komendant Straży Miejskiej poruszył problem spalania na działkach oraz licznych skarg na ogrody w zakresie wyrzucania odpadów  poza ich ogrodzenie.

Prezes Okręgu wskazywał, iż ważnym problemem są śmieci na ogrodach działkowych, a zarazem podkreślał, iż bardzo istotny jest udział służb porządkowych w zbliżających się walnych zebraniach na ogrodach działkowych. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przedstawicielami służb porządkowych. Ponadto skierowano do Straży Miejskiej wniosek o zwrócenie szczególnej uwagi            w sprawie śmieci na terenach przylegających do ROD, a stosowanie mandatów wobec osób, które spalają odpady na terenie działki, co może stanowić ważny środek zapobiegawczy. Prezes przedstawił swoje dotychczasowe doświadczenia w kontaktach z służbami porządkowymi, z Policją i Strażą Miejską i zaapelował o większe zainteresowanie naszymi problemami zwracając tez uwagę  na problem wywożenia odpadów również przez osoby spoza działkowców   w okolice naszych ogrodów.  

Zapewnieniu bezpieczeństwa powinny służyć spotkania ze służbami porządkowymi, monitoring sąsiedzki, rozeznanie pełne w zakresie zamieszkujących w altanach oraz rejestracja każdego zdarzenia.

Poruszono także zagadnienie roli mediów w nagłaśnianiu problemów bezpieczeństwa oraz organizowania okresowych narad, ubezpieczania majątku działkowców i wspólnego.

Na zakończenie spotkania Prezes Okręgu przekazał Komendantowi pismo      z terminami w sprawie udziału  przedstawicieli Straży Miejskiej w walnych zebraniach ROD Elbląga. Zaznaczył jednocześnie, że podobne zaproszenie kieruje do Komendanta Policji miejskiej w Elblągu i jak powiedział : ”zależy nam na udziale przedstawicieli służb porządkowych w bezpośrednich spotkaniach z działkowcami celem zapoznania naszego środowiska          z obowiązującymi przepisami w zakresie porządku i bezpieczeństwa a także zapoznaniu się organów porządku publicznego z problemami działkowców     i funkcjonowania  ROD.

 

Spotkanie można uznać za bardzo owocne oraz dające nadzieję na dobrą współpracę miedzy Rodzinnymi Ogrodami działkowymi, a organami porządkowymi.

 

Z.W.

 

Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106