11 grudnia 2019

W dniu 10.09.2019 r po zakończeniu spotkania z Burmistrzem Braniewa Prezes Okręgu   wraz z osobami towarzyszącymi odwiedził ROD Marianówka w Braniewie, zapoznając się   z nową siedzibą Zarządu, problemami i warunkami terenowymi w zakresie  wykonywanego planu zagospodarowania  tego ogrodu. W trakcie spotkania z przedstawicielami ROD ustalono opinię do zgłoszonego czasowego zajęcia terenu w zakresie planowanej modernizacji linii energetycznej przebiegającej  przez ogród oraz omówiono pilne sprawy dotyczące m.in. gospodarki odpadami komunalnymi i niezbędne potrzeby w zakresie obsługi księgowej braniewskich ogrodów m.in. poprzez utworzenia filii Ośrodka Finansowo – Księgowego dla miejscowych ROD.

Po zakończeniu spotkania w Braniewie Prezes Okręgu wraz z geodetą Piotrem Żakiem członkiem komisji ds. inwestycji i gruntów udali się  do m. Pieniężna gdzie spotkali się  z Zarządem ROD Pieniężnego.

Również tutaj głównym tematem wizyty były sprawy związane ze współpracą z lokalnym samorządem, gospodarką odpadami komunalnymi, stanem obsługi księgowej miejscowego ogrodu oraz planowanej realizacji wykonania  planu zagospodarowania ROD   a także stanu technicznego siedziby ogrodu.

Kolejnym punktem podróży  była Orneta i jeden  ze zlokalizowanych tu dwóch ogrodów  - ROD Pod Borem. Podobnie jak w Braniewie   i Pieniężnie głównymi tematami spotkania z zarządem ROD były sprawy dotyczące m.in. współpracy z lokalnym samorządem, gospodarka odpadami komunalnymi, potrzeby w zakresie poprawy stanu obsługi księgowej miejscowych ROD a także wizja terenowa  dotycząca zgłoszonego czasowego zajęcia terenu w zakresie planowanego przebiegu odejścia do linii energetycznej przebiegającej przez ogród oraz planowana elektryfikacja ogrodu.

W trakcie powyższych spotkań poczyniono ustalenia dotyczące nowych przedstawicielach ogrodów do powołanych Kolegiów Prezesów, których celem jest bieżące utrzymywanie kontaktów bezpośrednich z samorządem lokalnym w zakresie uzgadniania ewentualnej pomocy oraz wsparcia infrastruktury ROD. Wszystkie spotkania  zakończyły się wspólnymi ustaleniami  i wnioskami m.in. w zakresie potrzeby tworzenia filii OFK oraz wypracowania efektywniejszych metod  w zakresie bieżącego funkcjonowania  ogrodów.

Tekst i zdjęcia: Zygmunt Wójcik;

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu

 mgr Zygmunt Wójcik

 

 

Spotkania w ROD Okręgu Elbląg

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106