21 marca 2019

Informujemy , że inicjatywa legislacyjna grupy Senatorów RP w sprawie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami zgłoszona grupę senatorów w tym Senatora Jerzego Wcisły wraz z Mieczysławem Augustynem, Jadwigą Rotnicką, Piotrem Florkiem oraz z Waldemarem Sługockim, została przegłosowana podczas drugiego dnia 75 posiedzenia Senatu RP IX kadencji. Senatorowie RP w głosowaniu 11 przegłosowali poprawkę nr 3 mającą na celu skrócenie z 3 lat do 12 miesięcy terminu na żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeśli w dniu wejścia w życie nowelizacji upłynęło już 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 – przeciw. Następnie w głosowaniu 15 Senat RP podjął głosami 83 senatorów uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami z ww zmianą. Jest to znaczący postęp         i wyraźna zmianą na korzyść m.in. naszego środowiska w stosunku   do wcześniejszego 3 letniego okresu przejściowego.

Dziękujemy Państwu Senatorom za wspieranie naszych postulatów   i jednocześnie  już dzisiaj zwracamy się tą drogą o kolejną pomoc   w wdrożeniu propozycji    KR PZD  do zbliżającej się nowelizacji przez Sejm RP do ustawy  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości    i porządku         w gminach i niektórych  innych ustaw.

 

Dyrektor Biura PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

 

Senat RP podjął uchwałę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami ze skróconym okresem przejściowym do 12 miesięcy

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106