09 marca 2018

Radni coraz częściej dostrzegają pozytywne aspekty istnienia rodzinnych ogrodów działkowych w ich miastach. Każdy zdaje sobie sprawę, jak istotne jest – w szczególności obecnie przy coraz trudniejszej walce z wszechotaczającym nas smogiem – istnienie terenów zielonych, które są „zielonymi płucami miast”. Widoczne jest to choćby w podejmowaniu działań zmierzających do udzielenia wsparcia finansowego dla ogrodów działkowych.

Samorządów, które coraz częściej, a zarazem chętniej pomagają ogrodom jest z roku na rok więcej. W grupie tej nie sposób nie wymienić płockich samorządowców, którzy przygotowali projekt uchwały, na mocy której rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane na terenie Płocka mogłyby ubiegać się o dofinansowanie do planowanej inwestycji. A faktycznie będzie o co występować, gdyż radni planują przeznaczyć na te cele łącznie 200 tys. zł. Dofinansowanie mogłoby stanowić aż 80% całej kwoty, ale nie więcej niż 30 tys. zł.  Oczywiście po skończeniu inwestycji, działkowcy będą musieli się z tych środków rozliczyć, ale nie jest to żadna nowość dla naszych działkowców, którzy również otrzymując donacje z jednostek nadrzędnych PZD dokonują takich rozliczeń. 

Jest to bardzo dobra informacja dla 21 płockich ogrodów działkowych, gdyż inwestycje, które czasem są odkładane z uwagi na brak środków mogłyby być w końcu zrealizowane. Teraz tylko istotne jest, aby projekt uchwały został przegłosowany.

Cieszyć mogą się też działkowcy w ogrodów położonych na terenie Gminy Nowa Dęba, gdzie niedawno ogłoszono o naborze wniosków na realizację zadań własnych Gminy w roku 2018. Z ogłoszenia wynika, iż to właśnie rodzinne ogrody działkowe są uprawnione do składania takich wniosków. Dotacje będą udzielane m.in. na remonty/budowy budynków, ogrodzeń, wodociągów, bram itp. Termin składania wniosków upływa 12 marca 2018 r, zatem jest jeszcze czas, aby ogrody je złożyły.

Przypomnijmy, iż to art. 17 ustawy z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych stanowi dla ogrodów bardzo ważny instrument umożliwiający przyznanie im dotacji celowych z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Dzięki temu przepisowi, radni mają podstawę prawną do przeznaczania środków na potrzeby inwestycyjno – remontowe w ROD.

Dobre informacje w zakresie udzielania pomocy rodzinnym ogrodom działkowym płyną także z Suwałk. Tam w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok będzie realizowana inwestycja pn: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem)”. Na powyższy projekt zagłosowało 1 108 osób.

Projekt zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, będącej przedłużeniem już istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy K. Wyszyńskiego do Ogrodu Działkowego „Borówka”. Obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szer. 3m i montaż 17 słupów oświetleniowych. Inwestycja ta przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa ruchu działkowców, jak również mieszkańców tej części miasta. Zweryfikowany koszt realizacji projektu wynosi 640 tys. zł.

Takie informacje bardzo cieszą, ale nie tylko one świadczą o pozytywnym stosunku części samorządów do rodzinnych ogrodów działkowych. Również i ich postawa w stosunku do działkowców i ROD ma istotne znaczenie. Na uznanie zasługuje choćby Prezydent Miasta Zielona Góra, który niedawno spotkał się z prezesami rodzinnych ogrodów działkowych na sesji w ratuszu. Celem spotkania była perspektywa rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Zielonej Górze. Ze strony Prezydenta padły bardzo ważne słowa zapewniające, iż jest on przeciwny likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, oraz że będzie nadal wspierał ich działalność. Oby więcej takich zapewnień ze strony innych włodarzy miast, które przerodzą się później w czyny, a z pewnością nasze ogrody będą mogły się rozwijać i będą coraz piękniejsze.   

AR

 

 

Samorządy coraz bardziej przychylne dla ROD.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106