23 sierpnia 2021

W dniu 19 sierpnia 2021 r. w siedzibie Jednostki Krajowej PZD odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD i Komendy Głównej Policji. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy KGP uczestniczyli Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP mł. insp. Wanda Mende oraz nadkom. Jacek Rybicki. PZD reprezentowali Dyrektor Biura Prawnego mec. Bartłomiej Piech oraz Anna Mioduszewska i Marcin Juszczel z Wydziału Prezydialnego.

Spotkanie miało na celu omówienie możliwości podjęcia współpracy PZD i Komendy Głównej Policji w zakresie działań służących zwiększeniu bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych a także zaangażowaniu PZD w promocję podejmowanych przez Policję programów służących ochronie seniorów.  

W ramach dyskusji omówiono podstawowe kwestie, które mogłyby się znaleźć w porozumieniu o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji i PZD.  Uczestnicy spotkania zgodzili się, że przyjęcie takiego dokumentu i wdrożenie stosownych mechanizmów, jak np. publikacji materiałów poświęconych kwestiom bezpieczeństwa seniorów w wydawnictwach PZD, czy uczestnictwa przedstawicieli Policji w spotkaniach z działkowcami w ROD a także bezpośrednie kontakty przedstawicieli Policji z organami PZD na szczeblach krajowym, okręgowym i ROD, niewątpliwie mogą przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa działkowców i ich majątku w ROD.

 

Marcin Juszczel

Wydz. Prezydialny

 

 

Rozmowy PZD z KGP nt. bezpieczeństwa w ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106