24 stycznia 2023

 

 

Elbląg dnia 23. 01. 2023r

 

 

 

 

                                                               TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

                                                                PROTOKÓŁ

  

 

ROD SPÓŁDZIELCA w Elblągu zaprasza do składania ofert w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106