06 września 2021

Elbląg coraz bardziej oddala się od najbogatszych samorządów. Widać to w najnowszym rankingu "Wspólnoty". Miasto po raz kolejny odnotowało spadek, teraz biedniejsze od nas są tylko trzy śląskie miasta na prawach powiatu. 

"Bogactwo samorządów" to raport, który co rok przygotowuje samorządowe pismo "Wspólnota". Najnowszy ranking zamożności województw, miast i powiatów, powstał na podstawie danych za 2020 rok. 

Elbląg znajdziemy w zestawieniu 48 miast na prawach powiatu. Bardzo nisko, bo na 45. miejscu ze wskaźnikiem zamożności na mieszkańca w wysokości 4108,31 zł (w ubiegłym roku Elbląg znajdował się na 43. miejscu 2018 r. na 41.). Biedniejsze od Elbląga są tylko: Siemianowice Śląskie (4097,54 zł wskaźnikiem zamożności per capita), Mysłowice (4036,66 zł) i Świętochłowice (3760,27). Na drugim biegunie znajdują się: najbogatszy Sopot (7869,02 zł), Płock (6887,03 zł) i Gliwice (6540,26 zł). 

Najbogatszym województwem jest mazowieckie (449,79 zł). Województwo warmińsko-mazurskie w tym zestawieniu zajmuje 11. miejsce (292,88 zł). To lepszy wynik niż w roku ubiegłym, wtedy nasz region znajdował się na 14. pozycji. Olsztyn plasuje się mniej więcej w połowie stawki wśród miast wojewódzkich. Dochód na głowę w wysokości 5486,04 zł pozwolił stolicy Warmii i Mazur zająć 9. miejsce. Najbogatsza jest Warszawa (7607,49 zł). 

Powiat elbląski odnotował największy wzrost w rankingu i znalazł się na 44. miejscu w zestawieniu powiatów (1126,36 zł). W 2019 r. i 2018 r. powiat elbląski zajmował 89. miejsce. Dobrze w tym rankingu wypadł również powiat braniewski (31. miejsce, 1184,33 zł). Najbogatszym powiatem w Polsce jest powiat przysuski (1665,36 zł). 

 

Jak na razie skutki pandemii i powiązanych z nią lockdownów w 2020 r. okazały się nieco mniej dewastujące, niż się w pewnym momencie obawialiśmy. Te najbardziej pożądane dochody spadły w skali kraju nieznacznie (choć oczywiście w poszczególnych jednostkach samorządowych spadek był znacznie większy niż przeciętne 2 proc. w skali całego kraju), ale łączne dochody budżetowe nawet lekko wzrosły. Wzrost nie był bardzo szybki – w miastach na prawach powiatu wyniósł ok. 3 proc., w gminach – 6 proc., ale w powiatach przekroczył nawet 10 proc. Równoczesny spadek dochodów własnych i wzrost łącznych dochodów oznacza wzrost uzależnienia samorządów od otrzymywanych dotacji celowych, co jest niewątpliwie niekorzystnym zjawiskiem

 

- podkreślają autorzy raportu "Wspólnoty". 

Po rekordowym 2018 roku rok 2020 był drugim kolejny rokiem spadków - dodają twórcy rankingu - A przecież mówimy o końcówce unijnego, bezprecedensowo wysokiego dla Polski, siedmioletniego budżetu. Można by się więc spodziewać, że w tym okresie „żniwa” w postaci dużych projektów inwestycyjnych będą wyjątkowo obfite. Zwłaszcza jeśli dodamy do tego szeroko reklamowane wsparcie dla inwestycji ze szczebla krajowego, np. w postaci Funduszu Dróg Samorządowych czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Spadek wielkości inwestycji był najłagodniejszy w województwach (w cenach stałych zaledwie 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego), a najsilniejszy w miastach na prawach powiatu (prawie 9 proc,) i gminach (prawie 12 proc.).  

Najzamożniejsze samorządy według dochodów w 2020 roku wyłoniono na podstawie wnikliwych badań ich budżetów, głównie dochodów własnych i otrzymywanych subwencji. Jak wyjaśniają autorzy zestawienia, pominięte w nim zostały wpływy z dotacji celowych, w tym funduszy unijnych, które wpływają na budżet chwilowo - incydentalnie.  

Cały ranking znajdziemy TUTAJ

NJ

Czytaj więcej na https://info.elblag.pl/37,66885,Ranking-zamoznosci-samorzadow-Elblag-wsrod-najbiedniejszych.html#ixzz75fYGseGj

 

https://www.info.elblag.pl/37,66885,Ranking-zamoznosci-samorzadow-Elblag-wsrod-najbiedniejszych.html

 

 

Ranking zamożności samorządów. Elbląg wśród najbiedniejszych

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106