03 stycznia 2022

 

Media donoszą, że wg ZUS tzw. Nowy Ład spowodował obciążenie składką zdrowotną świadczeń otrzymywanych przez członków organów stowarzyszeń, w tym zarządów i komisji rewizyjnych ROD. Analizy przeprowadzone przez PZD wskazują, że możliwa jest odmienna wykładnia – zwolnienie zostało utrzymane. Istotne jest też to, że oskładkowanie oznaczałoby olbrzymią biurokrację w ROD, a wpływy ZUS byłyby śladowe. Symboliczne kwoty świadczeń powodują, że zwykle „od członka organu” do ZUS trafiłoby z ROD po kilkanaście - kilkadziesiąt zł rocznie. Dlatego Prezes PZD zwrócił się do ministerstwa z prośbą o wykładnię przepisów.

 

 

http://pzd.pl/artykuly/26006/188/PZD-pyta-ministerstwo-o-skladki-zdrowotne-w-ROD.html

 

 

 

PZD pyta ministerstwo o składki zdrowotne w ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106