11 lipca 2022

 

Na początku dzisiejszego odcinka Opowieści z lasu pozwolimy sobie na odważne stwierdzenie, że chyba nie ma człowieka, który nie słyszałby o pszczole. Wiemy, że są wśród nas i że są ważne ze względu na zapylanie. Ale czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, ile jest gatunków pszczół, ras lub nawet linii?

- Pszczoły to owady z rzędu błonkoskrzydłych, z rodziny pszczołowatych z rodzaju Apis. W rodzaju tym wyodrębniono 4 gatunki pszczół: wschodnia, olbrzymia, karłowata i pszczoła miodna. To właśnie ta ostatnia zamieszkuje tereny, na których i my z czasem zamieszkaliśmy. W ramach gatunku, jakim jest pszczoła miodna, wyodrębniamy jeszcze różne rasy pszczół... - opowiada Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.

Najpopularniejsze rasy hodowane przez pszczelarzy w naszym kraju to pszczoły kaukaska, kraińska, włoska, buckfast i pszczoła środkowoeuropejska. Każda z tych ras odznacza się różnymi cechami, np. jedne są bardziej pracowite od innych, inne mniej rojliwe, a inne bardziej lub mniej agresywne. Ludzie przez lata tak starają się hodować pszczoły, aby uzyskać jak najbardziej pożyteczne dla człowieka cechy. Dzięki temu w Polsce zaczęto hodować rasy pszczół nienaturalne dla naszej szerokości geograficznej, pochodzące z Bałkanów, Włoch czy Kaukazu, które poprzez rojenie się zadomowiły się także w środowisku przyrodniczym, mieszając się lub wypierając rodzimą pszczołę środkowoeuropejską. Dla przyrody cechy pszczoły także mają znaczenie, jednak niekoniecznie związane z możliwością uzyskania jak największej ilości pożytków.

"Naturalną" pszczołą dla terenu niemal całej obecnej Polski jest pszczoła środkowoeuropejska. Charakteryzuje się ona między innymi dużą odpornością na niesprzyjające warunki, dobrze znosi długie zimy i wykonuje loty nawet podczas pochmurnych i dość chłodnych dni. Te pszczoły są dość agresywne i produkują dużo kitu. Są mało miodne i ze względu na to, że dość długo na wiosnę się rozwijają, wykorzystują głownie późne pożytki. W ramach pszczoły środkowoeuropejskiej wyróżniane są także lokalne linie tych pszczół, jak np. Pszczoła augustowska czy kampinoska.

- W obszarach ich występowania leśnicy prowadzą działania mające na celu ich ochronę. Z punktu widzenia leśnika dla przyrody nieważne jest, ile miodu daje pszczoła, ale to, aby była ona naturalna dla danego miejsca, w którym występuje - podkreśla Jan Piotrowski.

 
oprac. TB

 

Pszczoła pszczole nierówna

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106