21 marca 2022

 

Wkrótce w ROD rozpoczną się walne zebrania sprawozdawcze. Każdy członek PZD powinien mieć świadomość, że najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania ogrodu zapadają wolą większości członków PZD użytkujących działki w ROD obecnych na walnym zebraniu.

Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział  w  walnym zebraniu, będzie miał wpływ  na  podejmowane  tam  uchwały w sprawach, m.in. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu ROD, sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej ROD, wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej, opłat - energetycznejwodnej i za wywóz śmieci, remontów i inwestycji w ROD, wyborów uzupełniających, zatwierdzenia kooptacji członka organu PZD, planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 rok.

Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku. Z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, członek PZD powinien traktować udział w WZ jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

Członkowie PZD, którzy nie biorą udziału w walnym zebraniu pozbawiają się prawa decydowania o sprawach ROD. A pamiętać należy, że podjęte na zebraniu uchwały obowiązują wszystkich działkowców ROD, a nie tylko członków PZD.

KZ PZD uchwałą z 15 marca br. upoważnił Zarządy ROD do organizowania WZ/KD od dnia tej uchwały, czyli od 15 marca 2022 roku.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Przyszłość twojego ogrodu jest dla ciebie ważna? Weź udział w WZ! 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106