02 marca 2021

Zarząd Komunikacji Miejskiej informuje o zmianach w rozkładzie jazy autobusów. Wejdą one w życie od 1 marca. 

Linia nr 12 (rozkład na sobotę)

- dodano kurs 5:20 z Pl. Słowiańskiego (kierunek Odrodzenia);

- kurs z Odrodzenia z godz. 5:30 na 5:35;

 

Linia nr 13 (rozkład na dzień roboczy)

- kurs z Odrodzenia z godz. 5:50 na 5:45

(rozkład na niedzielę)

- korekty na wszystkich kursach linii;

 

Linia nr 15 (rozkład na sobotę)

- dodano kurs 6:12 z Dębowa;

- kurs ze Skrzydlatej z godz. 7:14 na 7:10;

 

Linia nr 17

(rozkład na dzień roboczy)

- kursy ze Skrzydlatej z godz. 17:04, 18:20, 22:00 odpowiednio na 17:05, 18:33, 22:08;

- kursy z Odrodzenia z godz. 7:12, 17:40 odpowiednio na 7:05 i 17:50;

(rozkład na sobotę)

- kurs z Odrodzenia z godz. 4:40 na 4:50;

 

Linia nr 24 (rozkład na dzień roboczy)

- kurs z Próchnika z godz. 7:02 na 7:10;

- kurs z Ogólna z godz. 7:38 na 7:42.

 

Zaktualizowane rozkłady jazdy dostępne są na stronie ZKM w Elblągu.

Powyższe zmiany w rozkładach jazdy zostają wprowadzone na wniosek pasażerów.

 

 

Przegląd mediów lokalnych-Zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106