02 marca 2021

ZKM w Elblągu informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 wprowadzone zostaną znaczne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – dotyczy to linii tramwajowych (zmienione rozkłady jazdy; wszystkie trasy bez zmian), a przede wszystkim - linii autobusowych (zmiana większości tras oraz rozkładów jazdy).

UWAGA – nowe rozkłady jazdy znajdują się już na stronie internetowej www.zkm.elblag.com.pl oraz na przystankach (obowiązują te, które znajdują się w kasetonach).

Ponadto, nowe rozkłady jazdy dostępne są również w dynamicznym rozkładzie jazdy (www.rozklad.zkm.elblag.com.pl)  oraz w aplikacji mobilnej myBus online (http://www.taran.com.pl/mybusonline ).

W obu rozwiązaniach dostępny jest PLANER PODRÓŻY który ułatwi zapoznanie się z możliwymi, nowymi połączeniami.

Poniżej znajduje się mapka oraz uproszczony schemat nowych tras linii komunikacji miejskiej od dnia 1 stycznia 2021. a także rozkłady jazdy poszczególnych linii (odjazdy z pętli).

Wydrukowane mapki oraz rozkłady jazdy wszystkich nowych linii dostępne są w Centrum Obsługi Klienta przy ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz w siedzibie ZKM w Elblągu, przy ul. Browarnej 90.

Przypominamy, że w obecnie obowiązującym cenniku biletów komunikacji miejskie znajdują się bilety przesiadkowe w cenie 1 grosza, dostępne poprzez Elbląskie Karty Miejskie. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie ZKM w Elblągu (http://www.zkm.elblag.com.pl/ekm.html)

Ponadto, podstawowy bilet dostępny u prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej – bilet 1 godzinny – również umożliwia korzystanie z przejazdów przesiadkowych.

Zdecydowanie najbardziej korzystnym rozwiązaniem w przypadku regularnych przejazdów komunikacja miejską są oczywiście bilety okresowe (dekadowe, miesięczne, 30- dniowe) które można nabyć również poprzez sklep internetowy. Szczegółowe informacje na stronie www.zkm.elblag.com.pl

 

 

PRZEGLĄD MEDIÓW LOKALNYCH-NOWE LINIE I NOWE ROZKŁADY JAZDY - OD 1.01.2021

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106