03 stycznia 2018

W dniu 28 grudnia, na ostatnim posiedzeniu w 2017 roku, Prezydium Krajowej Rady PZD  rozpatrzyło wnioski o przyznanie dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych . 

Wnioski przesłało Prezydium OZ PZD w Częstochowie, które pozytywnie zaopiniowało pomoc dla dwóch ROD funkcjonujących na terenie ziemi częstochowskiej.

Dotacje otrzymały następujące ogrody :

ROD „Pod Brzózka” w Częstochowie w wysokości 6.000 zł

ROD im. Stefana Batorego w Kaletach w wysokości 8.000 zł.

Przyznane środki stanowią znaczy udział w sfinansowaniu kosztów robót związanych z naprawą ogólnoogrodowej infrastruktury, która uległa zniszczeniu na skutek działań atmosferycznych.

PZD nie zapomina o ogrodach, które doznały uszczerbku w infrastrukturze w związku ze skutkami klęsk żywiołowych, które coraz częściej występują na terenie naszego kraju; wichury, nawałnice, podtopienia. W 2017 roku 24 ROD otrzymały wsparcie finansowe z tego Funduszu w łącznej wysokości 123 tys. złotych. Działanie w PZD tego celowego funduszu od lat spełnia swoją rolę, gdyż dotychczas wsparcia udzielono dla  ROD na łączną kwotę ponad 2.250 tyś, złotych. Dzięki tym środkom ogrody szybciej mogą uporać się z przywracaniem ogrodu do normalnego funkcjonowania.

MK

 

 

Prezydium KR PZD przyznało kolejne dotacje dla ROD.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106