Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

03 listopada 2020
Uprawomocniło
23 listopada 2017
Aktualnie
09 maja 2017
  Wychodząc

Działkowcy walczą o swoje prawa

09 maja 2017
  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd w Elblągu PZD z dniem 24 kwietnia 2016 roku uruchamia telefoniczne dyżury prawne, w każdy poniedziałek oprócz świąt i dni
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przypomnijmy, że Związek aktywnie włączył się w prace nad tą nowelizacją, gdyż tworzy faktyczne warunki do ponownego składania tzw. wniosków reprywatyzacyjnych do nieruchomości, których własność publiczna nie powinna być już kwestionowana.

Rozwiązanie to może zagrozić licznym ROD, które nierzadko były zakładane na gruntach wywłaszczanych.Może się więc okazać, że na nowo pojawi się problem tego typu spraw, również wobec ROD, których funkcjonowanie wydawało się stabilne. Z tego względu w ostatnim czasie Krajowa Rada PZD podejmowała intensywne działania w sprawie odpowiedniej zmiany nowelizacji.

Wypracowano odpowiednie propozycje, które Prezes PZD Eugeniusz Kondracki osobiście przedstawił Arturowi Soboniowi – Wiceministrowi Inwestycji i Rozwoju. Krajowa Rada odbyła również nadzwyczajne posiedzenie, podczas którego zajęła kompleksowe stanowisko dotyczące nowelizacji. W sprawę zaangażowały się także struktury Związku – liczne okręgi oraz szereg ROD – zaniepokojone o dalsze losy wielu ogrodów i działkowców, wyraziły swoje stanowiska, które skierowały do resortu oraz Senatu.

Prezes PZD wraz z przedstawicielami Biura Prawnego PZD uczestniczyli również w posiedzeniach dwóch komisji senackich, które szczegółowo rozpatrywały nowelizację. Na skutek zaprezentowanych argumentów resort postanowił wyrazić zgodę na skrócenie spornego terminu na zgłaszanie roszczeń reprywatyzacyjnych. Jest to niewątpliwe pozytywna zmiana, która zmniejsza ryzyko zalewu takich żądań, choć nie wyklucza całkowicie negatywnych skutków z tym związanych. Z tej zmiany skorzystają nie tylko ogrody, ale również inne nieruchomości, zajęte m. in. pod szpitale, szkoły, czy też budownictwo mieszkaniowe.

Sprawa ma zatem ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa.

TT

 

 

19 kwietnia 2019