12 października 2021

W dniu 08.10.2021 roku z inicjatywy Okręgu Elbląskiego odbyło się spotkanie Prezesa Okręgu PZD w Elblągu z Prezydentem Miasta Elbląga i ich przedstawicielami,  mające na celu omówienia i wyjaśnienia istotnych spraw dla bytu i funkcjonowania ogrodów w Elblągu w tym  m.in. związanych  z obchodami 40 lecia PZD w ramach Okręgowych Dni Działkowca 2021 planowanych w pierwszej  dekadzie listopada, regulacji gruntów zajmowanych przez ogrody zlokalizowane w Elblągu oraz wsparcia budżetowego infrastruktury ogrodów działkowych.

W spotkaniu uczestniczyli:

-  Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląga

-  Sławomir Nowak – Wiceprezydent Miasta Elbląga

-  Sławomir Skorupa - Dyrektor Departamentu - Geodeta Miejski  

-  Zygmunt Wójcik -Prezes Okręgu PZD w Elblągu

-  Prezes Zarządu ROD im. Kosynierów Gdyńskich – Michał Oliwiecki

   notabene  b. prezydent Elbląga w latach 1986–1990.

-  rpr. Barbara rościszewska – członek Komisji ds. przestrzegania prawa Związkowego przy OR PZD w Elblągu.

 

 

Pan Prezydent W. Wróblewski stwierdził, że zarówno on  jaki i jego poprzednicy zawsze wspierali istnienie i rozwój ogrodnictwa działkowego Elblągu, doceniając wpływ ogrodów na ochronę środowiska oraz zaspokojenie wypoczynkowych rekreacyjnych potrzeb mieszkańców. Stwierdził też, że skromny budżet miasta nie pozwala na wsparcie  w oczekiwanym zakresie i wysokości zapewniając, że zarówno on jak   i władze miasta dostrzegają problemy ogrodów działkowych i w miarę możliwości będą je uwzględniać w przyszłym budżecie miasta.W dalszej części spotkania rozmawiano o bieżącej sytuacji elbląskich działkowców i ogrodów, potrzebach inwestycyjnych, stanie dróg dojazdowych i wokół ogrodów. Prezes Okręgu przedstawił stanowisko w zakresie regulacji powierzchni gruntów miejskich w części zajmowanych przez kilka ogrodów bez tytułu prawnego. Stanowisko to w oparciu o przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych wsparła     p. B. Rościszewska. W tej sprawie Prezydent nawiązał do pilnych potrzeb miasta  w zakresie rozwiazywania problemów komunikacyjnych miasta - częściowo kosztem terenów użytkowanych przez ogrody działkowe. Prezes Okręgu podziękował za wykonanie przez miasto w roku 2020-2021 podjazdów do ROD, wspólnych parkingów przy kilku ogrodach, prosząc o uwzględnienie w latach następnych dalszych potrzeb ROD w szczególności w zakresie modernizacji ogrodzeń zewnętrznych ogrodów niezbędnych m.in. ze względu na estetykę miasta i ROD od strony placów i ulic miejskich.

 

 

O wsparciu w zakresie przekształcenia budynku użytkowanego przez ogrody i okręgowy zarząd w ośrodek, który będzie inicjował i koordynował działania na rzecz działkowców oraz sprzyjał działkowcom, osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, wystąpił Prezes Zarządu ROD Kosynierów Gdyńskich Pan Michał Oliwiecki, prosząc o pomoc władze miasta w przygotowaniu wniosku o pozyskanie środków unijnych na ten cel, bowiem budynek ten już obecnie służy działkowcom i zarządom ROD, którzy załatwiają bieżące sprawy związane z użytkowaniem działek i pełnionymi funkcjami oraz pracy biura i OFK. Pan Prezydent pozytywnie odniósł się do tego wniosku. Na zakończenie spotkania  ustalono, że przedstawiciele obu stron spotykają się ponownie celem zapoznania się z planami projektowanej drogi oraz uzgodnienia potrzeb w zakresie regulacji gruntów. Prezydent Miasta stwierdził, że popiera  działania OZ i nie przewiduje likwidacji ROD, jednakże są miejsca w których strony powinny  znaleźć rozwiązania pozytywne dla obu stron, szczególnie w zakresie poważnie przeciążonych arterii komunikacyjnych miasta i dlatego widzi potrzebę dalszych uzgodnień do których deleguje Dyrektora Departamentu - Geodetę Miejskiego Pana Sławomira Skorupę. Stwierdził też że uprzednie zamiary likwidacji większej powierzchni terenów ROD są już nieaktualne. Obecnie chodzi tylko o poszerzenie kosztem ROD dotychczas jednokierunkowej ulicy 13 Pułku Przeciwlotniczego na jezdnię dwukierunkową przebiegającą pomiędzy dwoma sektorami ROD Kościuszki.

 

Tekst i zdjęcia -B. Rościszewska, Z. Wójcik

 

 

Prezydent Miasta Elbląga na spotkaniu z działkowcami

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106