07 maja 2024

 

 

Informujemy,  o otwartym konkursie na udzielenie w 2024 r. dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Miasta Elbląg. Gmina Miasto Elbląg zabezpieczyła na ww. konkurs kwotę 30 000,00 zł.

 

Ostateczny termin składania wniosków do UM Elbląga do 31.05.2024 roku

 

Dokumentacja do pobrania

Linki do dokumentów konkursowych :

 

Link bezpośredni do ogłoszenia: https://bip.elblag.eu/artykul/98/4129/prezydent-miasta-elblag-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-udzielenie-w-2024-roku-dotacji-celowych-z-budzetu-miasta-elblag-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-polozonych-na-terenie-gminy-miasto-elblag

 

https://elblag.pzd.pl/lib/xtk3jx/Ogloszenie-konkursu-lvwn8wop.pdf

 

https://elblag.pzd.pl/lib/xtk3jx/Regulamin-udzielania-dotacji-celowych-z-budzetu-Miasta-Elblag-dla-ROD-lvwn8xki.docx

 

Uwaga!!!

Jednocześnie nadmieniamy, aby Zarządy ROD z terenu Elbląga składały oferty wraz z kompletem dokumentów wymienionym w pkt. XII wzoru oferty. Poza tym, oferta wraz z załącznikami musi być złożona w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w zaklejonej kopercie podpisanej:

 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych - Otwarty konkurs o udzielenie w 2024 r. dotacji celowej dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Elbląg ogłasza otwarty konkurs na udzielenie w 2024 r. dotacji celowych z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106