08 czerwca 2017

W dniu 6 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. nowelizacji statutu PZD. Efektem jej prac ma być wypracowanie propozycji zmian, w celu dostosowania statutu do nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Potrzeba nowelizacji statutu PZD, wynikająca ze zmian ustawy, jest doskonałą okazją do oceny obowiązującego od blisko dwóch lat dokumentu i wprowadzenia ewentualnych poprawek usprawniających funkcjonowanie Związku. Do prac nad nowelizacją statutu powołano piętnastoosobową Komisję Statutową. W jej skład wchodzą przedstawiciele struktur związkowych różnych szczebli, wspierani przez ekspertów prawnych. Wraz z pracami Komisji prowadzone będą konsultacje wewnątrzzwiązkowe dotyczące zagadnień wymagających regulacyjnych zmian. – To wszystko będzie nam służyć do opracowania bardzo dobrego dokumentu – powiedział podczas posiedzenia komisji Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD, przewodniczący komisji ds. nowelizacji statutu PZD.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2017 r. w siedzibie Krajowej Rady PZD w Warszawie, jej członkowie dyskutowali na temat zagadnień, które należy wziąć pod rozwagę przy wprowadzaniu zmian w zapisach statutu. Oprócz obowiązkowych zmian wynikających z nowelizacji ustawy, poddano pod dyskusję również szereg innych wątków. Kwestia wynagradzania członków organów PZD, sądy koleżeńskie, odpowiedzialność osób zarządzających ogrodami, działalność gospodarcza na terenie ogrodów, zbyt restrykcyjny wymóg liczby posiedzeń zarządów, prace na rzecz ROD, opłaty ogrodowe, profesjonalizacja księgowości w ROD – to najczęściej poruszane kwestie podczas posiedzenia. Wszyscy członkowie komisji zabierali głos i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

Eugeniusz Kondracki w podsumowaniu pierwszego posiedzenia komisji stwierdził, że dyskusja była owocna i bardzo potrzebna, gdyż udało się skonfrontować wiele problemów, które w różnych skalach występują w poszczególnych szczeblach organizacji. Za kluczowy cel prac zespołu Prezes uznał obecnie selekcję przedstawionych zagadnień i wyłonienie tych, które powinny zostać poddane dalszemu opracowaniu. Kolejne posiedzenie komisji planowane jest na lipiec br.

PG

 

 

Prace nad nowelizacją statutu PZD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106