27 października 2022

W dniu 27.10.2022r. odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD   w Elblągu . 

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu PZD w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik.

W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Ludgarda Kordykiewicz oraz członkowie Okręgowego Zarządu.

Głównymi zagadnieniami posiedzenia była:

Informacja dotycząca sytuacji w PZD oraz w ROD Okręgu PZD w Elblągu.

 

Omówienie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizacji projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Sprawy gruntowe i tereny zamienne pod przyszłą siedzibę Okręgu,

Wyniki kontroli i wizji lokalnych w ROD Okręgu Elbląg

Sprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania OZ i ROD okręgu i inne sprawy organizacyjne.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.

Z.W.

 

 

Posiedzenie OZ PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106