22 marca 2021

 

16 marca br. odbyło się w trybie hybrydowym czwarte w kadencji posiedzenie Okręgowej Rady  PZD w Elblągu

Otwarcia obrad dokonał Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik, witając wszystkich członków OR  oraz   Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 

Po przyjęciu jednogłośnie porządku dziennego i wyborze komisji uchwał i wniosków     oraz protokolanta przystąpiono do realizacji porządku dziennego.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu za rok 2020 omówił Prezes Okręgu.

 

Podsumowując ubiegły rok, Prezes stwierdził, że pomimo trudnej sytuacji z uwagi na epidemię                Covid-19, na wszystkich poziomach organizacyjnych, udało się zapewnić ciągłość komunikacji                 oraz funkcjonowania jednostek organizacyjnych Związku w tym okresie.

Podczas omawiania sytuacji organizacyjnej zwrócił uwagę na fakt , że na 76 ROD walne zebrania odbyły się w 24 ogrodach co stwarza w tym roku dodatkowe problemy funkcjonalne, gdyż jak widzimy, nadal nie można ich przeprowadzić a rozwijająca się epidemia stwarza kolejne zagrożenia, jeżeli weźmiemy pod uwagę ograniczone możliwości zbierania się podstawowych organów  na poziomie   OZ i ROD Okręgu. Przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w roku bieżącym oraz  do sporządzania sprawozdawczych  oraz planistycznych dokumentów w ROD, wskazują jak postąpić w chwili gdy zaistnieje możliwość  ich faktycznej realizacji.

 

Dodał też, że z uwagi na ograniczone możliwości szkoleniowe,  Okręgowy Zarząd przesłał do wszystkich ROD obszerny materiał, jak należy postępować w roku bieżącym, na co zwracać szczególną uwagę i jak zachować dyscyplinę finansową i organizacyjną aby nie narazić ogrodu   i działkowców na ewentualne straty lub inne problemy. Jednocześnie wskazał, że OZ PZD pracuje nad wdrożeniem szerszej platformy szkoleniowej dla przedstawicieli organów funkcjonalnych ROD  oraz dla szkolenia kandydatów i nowych działkowców, do której  m.in. dostęp został umieszczony w dniu naszego posiedzenia na stronie internetowej naszego Okręgu w dziale szkolenia pod linkami  https://elblag.pzd.pl/szkolenia.

 

Prezes poruszył również sprawę obchodów 40 lecia PZD, które wypadają w tym roku razem     z  kilkoma jubileuszami ROD naszego okręgu, zwracając się jednocześnie do wszystkich członków rady  o pomoc w tej sprawie dla OZ i ROD, w godnym ich uczczeniu, szczególnie zaś apelował aby składać wnioski o  wyróżnienie posiadanymi i ustanowionymi z powyższej okazji odznaczeniami  na wszystkich tych, którzy zasłużyli się dla naszego związku    na wszystkich jego  poziomach organizacyjnych.

 

Przypomniał, też, że zarządy ROD powinny stale komunikować się z lokalnymi samorządami i  podobnie jak w latach ubiegłych powinny składać wnioski o wsparcie budowy nowej    lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej w oparciu o przesłane wcześniej wzory. Wskazał również na opublikowane  na naszej stronie internetowej lokalne informacje dotyczące  m.in. zmiany  wykonawców świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych   od mieszkańców i firm na terenie Gminy Miasto Elbląg oraz inne dane ważne na poziomie organizacyjnym ROD czy też  uruchomione min. na wniosek działkowców nowe linie i nowe rozkłady jazdy  od 1.01.2021 lub porady dotyczące Koronawirusa w temacie  domowa apteczka i co warto kupić na wypadek zachorowania na covid-19 i itp.

Następnie Główna Księgowa Okręgu Pani Bożena Raszkowska przedstawiła sprawozdanie finansowe jednostki okręgowej za rok 2020 oraz preliminarze finansowe na rok 2021.

Z kolei  w imieniu okręgowej komisji rewizyjnej ogólną ocenę przedstawiła  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Ludgarda Kordykiewicz wraz z wnioskami o przyjęcie badanych dokumentów sprawozdawczych i planistycznych przez Okręgową Radę PZD     w Elblągu.

 

W trakcie dyskusji  5 członków rady wskazywało na niżej wymienione sprawy dotyczące:

- dalszego szkolenia i uczenia się komunikacji  zdalnej dla członków i przedstawicieli organów funkcjonalnych naszych ROD,

- przeprowadzenia walnych zebrań na terenie otwartym tam gdzie to jest możliwe na przykładzie kilku ROD z ubiegłego roku oczywiście po odblokowaniu ograniczeń w zakresie dopuszczalnej liczby uczestników,

- obsługi ROD w zakresie księgowym  przez OFK lub na tym przykładzie zapewnienia  obsługi administracyjnej m.in. w zakresie np. DGCS poprzez zatrudnienie dodatkowych osób przez OZ do obsługi ROD na ich koszt z uwagi na braki ogólne chętnych osób lub z odpowiednim przygotowaniem w zarządach ogrodów co skutkuje wieloma problemami w zakresie organizacyjnym;

-opłat za media na poziomie ogrodu;

-prowadzenia inwestycji i remontów w 2021 roku;

 

Okręgowa Rada PZD przyjęła 5 uchwał w tym 4 sprawozdawcze oraz jedno w sprawie uzupełnienia składu Okręgowej Rady PZD

W posiedzeniu na 28 członków, brało udział 21 oraz jeden członek, który został dokooptowany do jej składu.

Na zakończenie posiedzenia Prezes Okręgu podziękował obecnym wszystkim członkom za aktywny udział , złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, apelując aby w miarę możliwości przekazać je oddolnie do innych osób funkcyjnych oraz  do działkowców i ich rodzin.

 

Dyrektor Biura  Okręgu PZD w Elblągu

mgr Zygmunt Wójcik

 

Posiedzenie Okręgowej Rady w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106