18 marca 2022

W dniu 15 marca 2022 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu odbyło się  dwu częściowe posiedzenie Okręgowej Rady PZD  w Elblągu w trybie hybrydowym z udziałem w Senatora RP, przedstawicieli władz samorządowych oraz wyróżnionych działkowców w drugiej uroczystej części posiedzenia.

 

 

 

Pierwszej części posiedzenia Okręgowej Rady Przewodniczył Prezes Okręgu                    p. Zygmunt Wójcik, który nawiązał w swoim wystąpieniu do bieżącej sytuacji                   w PZD oraz w Okręgu  a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności   za 2021 rok i plan pracy na rok 2022.

 

Główna księgowa, Bożena Raszkowska, przedstawiła sprawozdanie finansowe                   za 2021 rok   oraz preliminarze finansowe na rok 2022.

 

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Ludgarda Kordykiewicz przedstawiła protokół  z oceny rocznej działalności statutowej i finansowej Okręgowego Zarządu.

 

W kolejnej odsłonie posiedzenia Prezes Okręgu omówił najważniejsze tematy mające wpływ  na nasze działania w najbliższym czasie,   w tym m.in.:

- podsumowanie  dotychczasowych szkoleń ogólnych oraz DGCS dla osób funkcyjnych z ROD Okręgu prowadzone od stycznia br. w grupach uzależnionych   od staniu epidemii Covid-19;

- planowane w okresie 23-30.03.2022r..szkolenia dla członków zespołu  ds. obsługi walnych zebrań   oraz szkolenia dla zarządów  i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych  i konferencji delegatów w roku 2022

- pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych  w ROD ze szczególnym wskazaniem uruchomionej procedury pozwalającej na uzyskanie grantu Marszalka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz z innych źródeł;

 

 

 

- stan przygotowania do Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD    w bieżącym roku;

- stan roszczeń do gruntów ROD oraz realizacji art. 75 i 76 Ustawy o ROD  w szczególności  w  nawiązaniu do trwających negocjacji z samorządem elbląskimi  i braniewskim.

 

 

Po dyskusji związanej w szczególności ze stanem zarządzania ogrodami, organizacją walnych zebrań oraz pilnych spraw organizacyjnych związanych m.in. z przeniesieniem  siedziby OZ, Okręgowa Rada przystąpiła do podjęcia i zatwierdzenia uchwałami wymaganych sprawozdań i planów na rok bieżący  w tym m.in.:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2021

- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021

- w sprawie przyjęcia preliminarzy  na rok 2022

- w sprawie przyjęcia planu pracy OZ PZD  na rok 2022

- w sprawie podwyższenia opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia działki

 

Ponadto Okręgowa Rada przyjęła Stanowisko w sprawie pomocy uchodźcom                  z Ukrainy"  nawiązując do wcześniejszego apelu OZ PZD w Elblągu                              do działkowców   i zarządów ROD w sprawie pomocy dla uchodźców                              z Ukrainy.”   z dnia 03 marca 2022 roku.

 

Przy tej okazji Prezes Okręgu podziękował wszystkim tym, którzy już dzisiaj czynnie działają w grupach pomocowych w Elblągu, lub współdziałają osobiście     ze związkami i innymi organizacjami np. Niewidomych w Braniewie     oraz w Pasłęku i Ornecie na rzecz uchodźców lub w udzielają pomocy    w wymiarze finansowej i materialnej.

 

Po zakończeniu obrad w części podstawowej, rozpoczęło się uroczyste spotkanie  na którym Prezes Okręgu powitał  obecnych członków Okręgowej Rady  oraz przedstawił sylwetki zasłużonych działkowców oraz zaproszonych gości, szczególną uwagę zwracając na ich wkład w wspieranie naszego stowarzyszenia. Zwracając się do gości podkreślił szczególne wsparcie Pana Senatora RP   p. Jerzego Wcisły m.in. podczas prac i debaty nad zapisami ustawy  o nieruchomościach, czy też wkładu władz gminnych w rozwój ogrodów zlokalizowanych na terenie gminy Elbląg.

Następnie Prezes Okręgu w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego wręczył zasłużonym działkowcom Jubileuszowy Medal 40-lecia Polskiego Związku Działkowców „Bene Meritus” dla :

 

- Senatora RP - Pana Jerzego Wcisły ,

 

 

- Wójta Gminy Elbląg – Pana Zygmunta Tucholskiego;

- b. członka władz okręgowych - Pani Haliny Gburzyńskiej

 

 

 

oraz Odznaką „Za zasługi dla PZD”:

- Wiceprezesa Okręgu PZD w Elblągu – Wiesława Wiśniewskiego

- Skarbnika Okręgu PZD w Elblągu –Teresę Świtalską

i Złotą Odznaka ”Zasłużony Działkowiec”:

- Prezesa ROD Konwalia w Pasłęku- Włodzimierza Maszlankę

- b. Prezesa ROD Słowik w Elblągu – Krystynę Wyszołmirskę

Obraz zawierający osoba, wewnątrz, stojące, ubranyOpis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, osoba, mężczyznaOpis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający osoba, mężczyznaOpis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, osoba, stojące, osobyOpis wygenerowany automatycznie

 

W swoich wystąpieniach goście m.in. podziękowali za tak zaszczytne wyróżnienie z którym – jak powiedział Pan Senator RPO  Jerzy Wcisła - w pełni się identyfikuje , nawiązując   do znaczącej  roli jaką pełnią rodzinne  ogrody działkowe w lokalnej przestrzeni, broniąc się  przed wszelkimi zagrożeniami m.in. nie pozwalając na całkowite zabetonowanie przestrzeni miejskiej, dzięki czemu mamy więcej czystego powietrza w tych lokalizacjach.

 

Obraz zawierający tekst, osoba, stół, wewnątrzOpis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, osoba, stół, siedziOpis wygenerowany automatycznie

 

W podobnym tonie występowali inni goście m.in. Wójt Gminy Elbląg                            Pan Zygmunt Tucholski, Dyrektor biura senatora Pani Karolina Śluz                                oraz wyróżnieni działkowcy.

 

W ożywionej dyskusji, która się wywiązała  w kontekście tych wystąpień, dyskutowano nad aktualnymi problemami związanymi   m.in.  z ochroną i działaniami na rzecz ochrony środowiska. Sporo czasu poświecono na omówienie spraw związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, podejmując szereg zapewnień o naszym bezpośrednim wkładzie w ten proces, o bezpośrednim udziale w grupach pomocowych, podobnie jak to zostało sformułowane    w podjętym stanowisku na dzisiejszym posiedzeniu  Okręgowej Rady.

 

Obraz zawierający tekst, osoba, wewnątrz, grupaOpis wygenerowany automatycznie

 

Spotkanie przebiegło w miłej i  przyjaznej  atmosferze  i zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem. 

 

Autor: Z. Wójcik

Zdjęcia  J. Olszewska

 

 

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu z udziałem Senatora RP i przedstawicieli władz samorządowych  

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106