21 grudnia 2022

 

16 grudnia 2022 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu odbyło się IX posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu z udziałem Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Ludgardy Kordykiewicz, przedstawicieli władz samorządowych oraz najbardziej zaangażowanych działkowców w pracę na rzecz okręgu i związku.

 

W części statutowej posiedzenia OR w Elblągu Prezes Okręgu Zygmunt Wójcik przedstawił sprawozdanie z działalności za 2022 rok oraz omówił najważniejsze decyzje Krajowej Rady PZD, która obradowała w dniu 14 grudnia br. a przede wszystkim wynikające z zahamowania realizacji planów i programów w okresie epidemii Covid-19 i podjętej w związku z tym uchwały o przedłużeniu kadencji organów.

Dyrektor Biura Okręgu przedstawił informację stanu realizacji projektów w konkursie grantowym ARiMR "Rozwój zielonej infrastruktury przez wsparcie ROD". Z 3 ROD, które złożyły wnioski jeden podpisał już umowę z Agencją i rozpoczyna realizację projektu. Pozostałe wnioski są oceniane lub są w przygotowaniu do podpisania umowy. Ogółem do Agencji wnioski złożyło 3 ROD na kwotę blisko ćwierć miliona złotych.

 

W toku dyskusji poruszano bieżące problemy dotyczące naszych ogrodów, w tym m.in. obsługi przez OFK, uaktywnienia SSI, bezpieczeństwa i zamieszkiwania w ogrodach w okresie zimowym a także budowy kolejnych siedzib dla zarządów. Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków podjęto uchwały Okręgowej Rady PZD m.in. w zakresie organizacyjnym poprzez dokooptowanie do składu rady nowego członka. Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie spraw różnych.

W drugiej, uroczystej części posiedzenia Prezes Zygmunt Wójcik powitał zaproszonych gości oraz przekazał pozdrowienia i życzenia od Wójta gminy Zygmunta Tucholskiego, który nie mógł przybyć na posiedzenie. Przybyły w imieniu Prezydenta Elbląga - Janusz Nowak Wiceprezydent Elbląga w swoim wystąpieniu zapewnił o niezmienności poparcia dla działkowców i dla OZ PZD m.in. w zakresie regulacji a z okazji zbliżających się Świąt złożył serdeczne życzenia.

 

W kolejnej odsłonie Prezes Okręgu przedstawił sylwetki zasłużonych działkowców, laureatów konkursów oraz podkreślił szczególne wsparcie władz samorządowych w rozwój ogrodów naszego okręgu. Następnie w imieniu Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego Prezes Okręgu w Elblągu wraz z Wiceprezydentem Miasta Elbląga Januszem Nowakiem wręczyli Jubileuszowe Medale 40-lecia Polskiego Związku Działkowców „Bene Meritus”. Spotkanie było także okazją do wręczenia zasłużonym działaczom związkowym odznak „Za zasługi dla PZD” , Złotych, Srebrnych i Brązowych Odznak ”Zasłużony Działkowiec”. Uhonorowano i nagrodzono również laureatów konkursu na poziomie okręgu „Najpiękniejsza Działka Roku 2022 oraz wszystkich uczestników i gości spotkania okazjonalnymi artykułami, gadżetami i wydawnictwami związkowymi.

Prezes okręgu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, życząc dalszych sukcesów w działalności oraz złożył „na ręce” członków Okręgowej Rady życzenia świąteczno - noworoczne dla wszystkich działaczy PZD oraz działkowców, a następnie zaprosił na świąteczny poczęstunek.

 

Tekst Z.W.

Zdjęcia R.M i R.P.

 

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Elblągu z udziałem przedstawicieli władz samorządowych Elbląga

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106