15 listopada 2022

 

W dniu 15 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD   w Elblągu . 

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu PZD w Elblągu Pan Zygmunt Wójcik.

W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Ludgarda Kordykiewicz wraz z Wiceprzewodniczącą Katarzyną Górską oraz członkowie Okręgowego Zarządu. Na posiedzenie zaproszono również specjalistów w dziedzinie geodezji i budownictwa w osobach p. P. Żaka          oraz p. D. Wikiera zarazem członków OR i OKR .

Głównymi zagadnieniami posiedzenia była:

Informacja dotycząca sytuacji w PZD oraz w ROD Okręgu PZD w Elblągu.

 

Omówienie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizacji projektu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”   oraz problemów wynikających ze złożonych wniosków do ARiMR.

Sprawy działalności kolegiów Prezesów i komisji problemowych  działających przy OZ PZD

Sprawy gruntowe w m. Elbląg i w m Braniewo, czasowe zajęcia  oraz tereny zamienne pod siedzibę Okręgu,

Sprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania OZ i ROD okręgu i inne sprawy organizacyjne.

Posiedzenie zakończyło się podjęciem uchwał.

Z.W.

 

Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106