Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106         

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

Ogłoszenia 

Okręgu Elbląg

Działkowcy walczą o swoje prawa

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 6 września 2021 roku

Krajowy Zarząd PD w dniu 6 września br. pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego obradował na swoim kolejnym posiedzeniu. W posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

Krajowy Zarząd PZD zajął się przede wszystkim podsumowaniem przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, które odbyły się do dnia 31 sierpnia 2021, dnia,  do którego na skutek Uchwały Krajowego Zarządu PZD został przesunięty przez Okręgowe Zarządy termin odbywania walnych zebrań. Z dotychczasowego przebiegu kampanii walnych zebrań w ROD wynika, że większość ogrodów odbyła już walne zebrania i podjęła niezbędne decyzje zapewniając sobie tym samym możliwość funkcjonowania, jak i regulowania bieżących zobowiązań. Około 20% nie przeprowadziło jeszcze walnego zebrania z różnych przyczyn, dlatego też Krajowy Zarząd PZD upoważnił Okręgowe Zarządy PZD do podjęcia decyzji o wydłużeniu terminów odbywania zebrań sprawozdawczych ROD do dnia 30 września 2021 roku.

Na posiedzeniu przedstawiony został projekt „Wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania ROD” opracowany przez specjalnie powołaną do tego celu komisję. Krajowy Zarząd PZD zadecydował o przekazaniu tego dokumentu do konsultacji do Okręgów PZD.

Krajowy Zarząd PZD zajął się również tematem kierunków oraz metod działalności promocyjnej i współpracy z mediami przez struktury PZD, który jak inne tematy: podsumowanie przebiegu walnych zebrań w ROD w 2021 roku, wytyczne w sprawie zasad projektowania i zakładania ROD zostaną szczegółowo omówione na naradzie prezesów, dyrektorów i głównych księgowych biur okręgów, która odbędzie się w dniu 7 września br.

Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały w sprawie dokonania zmian w Rejestrze ROD dla ROD „Olszynka” w Poznaniu, ROD „Łukbut” w Łukowie, ROD „Meblarz” w Opatówku, ROD „Marzenie” we Wrocławiu oraz ROD „Staromiejski” w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w części ROD „Stokrotka” w Strzegomiu, ROD „Związkowiec” w Żarach, ROD im. Chrobrego w Wałbrzychu.

Krajowy Zarząd PZD przyznał pożyczkę z Funduszu Samopomocowego ROD „Barbórka” w Damasławku na wymianę ogrodzenia oraz ROD im. M. Kopernika w Śremie na modernizację sieci wodociągowej w ROD. Ponadto przyznano dotację na remont ogrodzenia zewnętrznego ROD „Energetyk” w Lublińcu.

W związku z ogłoszeniem w dniu 10 czerwca br. konkursem krajowym „ROD 40-lecia PZD”, na który wpłynęło 50 zgłoszeń, Krajowy Zarząd PZD powołał Komisję Konkursową, która dokona oceny zgłoszonych ROD na podstawie złożonych formularzy i dokumentacji fotograficznej. Na podstawie oceny Komisji, Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnie konkurs niezwłocznie po jej przedstawieniu.

 ZRS

 

 

08 września 2021