21 stycznia 2022

 

 

W dniu 20 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W obradach przeprowadzonych zdalnie uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt.

Krajowy Zarząd przedyskutował sytuację w Okręgowym Zarządzie Mazowieckim PZD, jak również przyjął do realizacji przez OZ Mazowiecki zalecenia po kontroli przeprowadzonej przez Krajową Komisji Rewizyjną PZD.

W związku z prowadzonymi z Agencją rozmowami w sprawie realizacji wspólnego programu „Ochrona i poprawa naturalnych komponentów środowiska oraz klimatu w miastach poprzez wsparcie ogródków działkowych”  Krajowy Zarząd PZD powrócił do tego tematu. Jednostka Krajowa w tym celu przeprowadziła  konsultacje z 16 Okręgami PZD, które zgłosiły propozycje i uwagi do projektu programu.  Krajowy Zarząd PZD zadecydował, ze propozycje do współpracy zgłoszone przez Okręgi i KZ PZD zostaną przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. KZ zaproponuje również spotkanie, by omówić warunki współpracy w ramach programu.

KZ na wniosek Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie dokonał zmiany statusu ROD „Bratek” we Franciszkowie z czasowego na stały. Ponadto wyraził zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD w związku z zastosowaniem specustawy drogowej przy likwidacji części ROD „Przedwiośnie” w Oleśnicy (Okręg we Wrocławiu), ROD im. E. Gierczak w Koszalinie (Okręg w Koszalinie), Słonecznik w Lublinie (Okręg w Lublinie). KZ PZD wyraził zgodę na wygaszenie prawa użytkowania i zwrot na rzecz Skarbu Państwa działki wchodzącej w skład ROD „Złote Piaski” w Łubianie (Okręg Pomorski).

Krajowy Zarząd PZD udzielił pożyczki z Funduszu Samopomocowego ROD im. Armii Poznań w Poznaniu na modernizację sieci wodociągowej oraz ROD im. A. Mickiewicza w Bielsku-Białej na wymianę starej instalacji wodnej. Dodatkowo z Funduszu Rozwoju PZD przyznano dotację na odbudowę części wodociągu ogrodu dla ROD im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku (Okręg Warmińsko-Mazurski).

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył również odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów dotyczących ROD „Radość” w Andrychowie oraz ROD „Saska Kępa” w Warszawie utrzymując w mocy zaskarżone uchwały.

Wobec zwiększającej się w zastraszającym tempie liczby zachorowań na COVID-19 Krajowy Zarząd PZD dyskutował na temat działań, jakie powinny zostać podjęte, by działaczom i pracownikom PZD zapewnić bezpieczeństwo. W najbliższym czasie Krajowy Zarząd PZD podejmie w tej sprawie decyzje.

 

ZRS

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 20 stycznia 2022 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106