15 listopada 2021

W dniu 10 listopada 2021 roku Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego obradował na kolejnym posiedzeniu w formie zdalnej. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.  

Krajowy Zarząd PZD stale monitoruje stan tworzenia ośrodków finansowo-księgowych i przystępowania do nich ROD, bowiem z wieloletnich doświadczeń wynika, że jest to najlepsze rozwiązanie, by zapewnić prawidłowość prowadzenia finansów ogrodów i zabezpieczyć finanse działkowców. Dlatego też biorąc pod uwagę, że już 1 stycznia 2022 roku upływa termin na przystąpienie ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych przyjął Apel w sprawie powoływania i przystępowania do Ośrodków Finansowo-Księgowych przez ROD. Wezwał w nim zarządy ROD do podjęcie niezwłocznych działań, w wyniku których ROD przystąpią do OFK. Ponadto w celu umożliwienia zarządom ROD powierzenia prowadzenia księgowości w OFK w dogodnej lokalizacji, zwrócił się do Okręgów o powoływanie nowych OFK, zwłaszcza w skupiskach ROD oraz udoskonalanie dotychczasowych.

W nawiązaniu do tematu ośrodków finansowo-księgowych Krajowy Zarząd PZD przyznał dotację OZ Mazowieckiemu na wyposażenie nowotworzonego ośrodka w Płocku.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył wniosek OZ Mazowieckiego w sprawie rejestracji ROD „Wrzos” w Zielonce i zarejestrował ogród w Rejestrze ROD. Ponadto KZ PZD wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w części ROD „Dąbrówka w Jedlnie -Zdroju oraz ROD „Magnolia” w Szczawnie-Zdroju (Okręg Sudecki PZD).

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył wnioski Zarządów ROD w sprawie przyznania pożyczek z Funduszu Samopomocowego zaopiniowane przez OZ i przyznał pożyczki ROD „Budowlani” w Rzeszowie na remont sieci wodociągowej oraz ROD „Zalesie” w Rzeszowie na modernizację sieci energetycznej – wymianę skrzynek elektrycznych.

Krajowy Zarząd PZD podjął także uchwałę dotyczącą nabycia nieruchomości, na której położony jest ROD Nowalijka w Żyrardowie, a także w sprawie zatwierdzenia uchwały OZ w Szczecinie w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej w ROD „Wyspa Pucka” w Szczecinie.

 

ZRS

 

 

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 10 listopada 2021 r.

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106