25 października 2018

Od końca sierpnia br., tj. od otrzymania z Ministerstwa Środowiska pisma z prośbą o zaopiniowanie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw, KR PZD zaangażowała się w zmianę przepisów prawnych, mających na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, w tym przeciwdziałanie nieuzasadnionym podwyżkom opłat.

W szczególności, KR PZD dokonała analizy prawnej ww. projektu ustawy „śmieciowej“, skonsultowała ją ze wszystkimi OZ PZD, a następnie w dniu 13.09.2018 r. KR PZD przekazała do Henryka Kowalczyka - Ministra Środowiska pismo, w którym zajęła stanowisko w tej sprawie. Więcej informacji na ten temat zostało opublikowanych:

Działania KR PZD spotkały się z dużym poparciem działkowców, zarządów ROD, kolegiów prezesów, Okręgowych Zarządów PZD, jak również komisji rewizyjnych, którzy w pismach do MŚ poparli postulaty zgłoszone przez KR PZD do nowelizacji ustawy „śmieciowej“ i zaaprobowali działania Związku podejmowane w interesie ogrodów i działkowców.

Dziękując za udzielone wsparcie, KR PZD postanowila opublikować na stronie internetowej www.pzd.pl wszystkie wystąpienia i stanowiska działkowców oraz organów PZD, które wpłynęły (i będą wpływały) do jednostki krajowej.

MAP

 Lista pism, które dotarły do siedziby PZD

Stanowisko Kolegium Prezesów miasta i rejonu Grudziądza

Stanowisko Zarządu ROD Sępolno we Wrocławiu

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD

Stanowisko Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD

Stanowisko Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD

Stanowisko Okręgowej Rady PZD w Lublinie, str. 1str. 2

Stanowisko Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD

Stanowisko ROD  Niezapominajka w Grudziądzu

Stanowisko ROD Elana w Toruniu

Stanowisko ROD Jedność w Rypinie

Stanowisko ROD Krokus w Rzeszowie

Stanowisko ROD Mostki we Włocławku

Stanowisko ROD Wolica w Dębicy

Stanowisko ROD Prząśniczka w Toruniu, str. 1str. 2

Stanowisko Janusza Mazurka z ROD Szaniec w Przemyślu

Stanowisko Andrzeja Kubasa z ROD Kolejarz w Sędziszowie Małopolskim

Stanowisko Marka Bojdy z ROD Zalesie w Rzeszowie

Pismo ROD "Prefabet" w Kolbuszowej do Ministra Środowiska

 

 

Poparcie działkowców, ROD i okręgów w walce PZD o zmianę ustawy „śmieciowej“

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106