12 lipca 2018

 

 

Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Elbląga po raz kolejny skorzystały z pomocy finansowej Urzędu Miasta na poprawę ogrodowej infrastruktury. Zgodnie z przyjętym programem pomocowym przyjętym na Wniosek Okręgowego Zarządu PZD wElblągu przez Radę Miasta W 2017 roku
urząd uruchomił możliwość ubiegania się o dotacje dla ogrodów. Na ten cel przeznaczono również W bieżącym roku 30.000,00 zł.
Zgodnie z powyższym jak dowiedzieliśmy się z lokalnej prasy ( https://info.elblag.pl/37,54750,Pieniadze-dla-dzialkowcow-podzielone-Ktore- ogrody-tym-razem-otrzymaly-dotacje.html#ixzz5KvTzlUju) na sześć zgłoszeń, 4 nasze ogrody (ROD im. Pstrowskiego, ROD Bażantarnia, ROD Ikar , ROD Skowronek) uzyskały z budżetu Miasta Elbląg dotację celową W wysokości 6 tys. zł na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotacja może być przeznaczona W szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, drenaży, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych) pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.
W związku z powyższym Okręgowa Rada i Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu również tą drogą przekazuje dla Rady Miasta i Prezydenta Elbląga podziękowanie za zainteresowanie problemami ich mieszkańców-działkowców, dzięki którym ubogacony zielenią miej ski obszar zyskuje zdrowsze powietrze oraz daje l/5 populacji naszego miasta schronienie i odpoczynek po trudach pracy zawodowej.
Składamy podziękowanie za dotychczasowe Wsparcie oraz apelujemy zarazem o dalszą pomoc do lokalnych samorządów tak W Elblągu jak również w Pasłęku, Braniewie, Fromborku, Tolkmicku, Pieniężnie, Młynarach i W Ornecie. Oczekuje na nią kolejne 28 ogrodów i siedziba naszego okręgu, szczególnie zaś w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury oraz znalezienia miejsca ww miastach dla tych ogrodów, które nie mają własnych siedzib. Jak wiemy, ogrody często nie ze swojej winy borykają się z problemami bieżącego funkcjonowania. Tereny z których zrobiliśmy oazy spokoju i zieleni, tak naprawdę nie zostały przed przekazaniem uzbrojone W podstawową infrastrukturę. Brakuje dróg dojazdowych, drenażu zapobiegającego częstym podtopieniom, instalacji sanitarno- higienicznych, wodnych i innych ułatwiających bieżące funkcjonowanie o co jako duża społeczność zabiegamy od wielu lat. Nadmieniamy, że na tej pomocy zyskują obie strony, mając na uwadze, że ogrody tak naprawdę nie generują kosztów i utrzymują się same ze składek działkowców ale W zakresie brakującej ww infrastruktury muszą niestety liczyć na lokalne samorządy.

 

Dyrektor Biura Okręgu PZD W Elblągu
mgr Zygmunt Wójcik

Pomoc Prezydenta Miasta Elbląga dla elbląskich ogrodów - 12.07.2018r

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106