25 kwietnia 2019

Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie Elbląga po raz kolejny mogą skorzystać z pomocy finansowej Urzędu Miasta na poprawę ogrodowej infrastruktury. Zgodnie z przyjętym programem pomocowym przyjętym na wniosek Okręgowego Zarządu PZD w Elblągu przez Radę Miasta w 2017 roku
urząd uruchomił kolejna transzę ubiegania się o dotacje dla ogrodów. Na ten cel przeznaczono również w bieżącym roku 30.000,00 zł.
Zgodnie z powyższym jak dowiedzieliśmy się w dniu 24.04.2019r z informacji
Departamentu Gospodarki Komunalnej UM Elbląg,  Prezydent  Miasta Elbląg ogłosił otwarty konkurs na udzielenie w 2019r. dotacji celowych    z budżetu Miasta Elbląg dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy miasto Elbląg

 

                                                  

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę  nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, drenaży, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych) pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.
 

           W związku z powyższym Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu również tą drogą przekazuje dla Rady Miasta i Prezydenta Elbląga podziękowanie                                                za zainteresowanie problemami ich mieszkańców-działkowców, dzięki którym ubogacony zielenią miejski obszar zyskuje zdrowsze powietrze       oraz daje l/6 populacji naszego miasta miejsce do odpoczynku po trudach      pracy zawodowej blisko ich rodzinnego domu.
        

 Składając podziękowanie za dotychczasowe wsparcie apelujemy jednocześnie   o dalszą pomoc do lokalnych samorządów tak w Elblągu, jak również w Pasłęku, Braniewie, Fromborku, Tolkmicku, Pieniężnie, Młynarach i w Ornecie. Oczekuje na nią kolejne 22 ogrody i siedziba naszego okręgu, szczególnie   zaś w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury      oraz udzielenia  przez lokalne samorządy schronienia dla zarządów ogrodów, które nie posiadają własnych siedzib.

 

W tym miejscu serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Braniewa  Tomaszowi Sielickiemu za przekazanie pomieszczenia spełniającego funkcję biura zarządu dla dwóch ogrodów oraz Pani Burmistrz Młynar Wioletcie Bednarczyk za przydział lokalu dla miejscowego ogrodu. Tak samo zawczasu dziękujemy Panu Burmistrzowi Pasłęka Wiesławowi Śniecikowskiemu    za propozycję i rozmowy na temat ewentualnego przekazania lokalu na biuro zarządów  dla 7 lokalnych ogrodów.

 

Jak wiemy, ogrody często nie ze swojej winy borykają się z problemami bieżącego funkcjonowania. Tereny zajmowane przez nasze ogrody      przed przekazaniem nieuzbrojone  w podstawową infrastrukturę i nieużytkowane przez lata, zostały przez pokolenia działkowców doprowadzone do stanu pełnej używalności i stanowią dzisiaj często oazy spokoju i zieleni. Jednakże do pełnego „szczęścia” brakuje często dobrych dróg dojazdowych, drenażu zapobiegającego częstym podtopieniom, instalacji sanitarno - higienicznych, wodnych i innych ułatwiających bieżące funkcjonowanie o co jako duża społeczność w miejscach naszych lokalizacji zabiegamy od wielu lat.

         

Nadmieniamy, że na tej pomocy zyskują obie strony, mając na uwadze, że ogrody tak naprawdę nie generują kosztów i utrzymują się same ze składek działkowców ale w zakresie braku wewnętrznej i zewnętrznej infrastruktury muszą niestety liczyć na pomoc organów wewnętrznych naszego stowarzyszenia oraz wsparcie i współpracę lokalnych samorządów.

 

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu
                Zygmunt Wójcik

 

 

Pomoc Prezydenta Miasta Elbląga, Burmistrza Braniewa, Burmistrz Młynar i Burmistrza Pasłęka dla ogrodów Okręgu Elbląg 24.04

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106