08 stycznia 2021

 

W sierpniu 2020 roku ceny gospodarki odpadami były średnio o 50,5 proc. wyższe niż w 2019 roku /źródło GUS/. Wiele miast wprowadza obecnie podwyżki i to niemałe. A wraz z cenami rosną w różnych miejscach dzikie wysypiska, co daje się zauważyć i w rejonach ogrodów działkowych.

Wzrost opłat za odbiór śmieci uzasadniany był wzrostem cen paliwa o 40%, energii elektrycznej o 67% oraz płacy minimalnej o 25%, co nie do końca zgadza się z prawdą bo we wrześniu 2016 r cena paliwa – 4,30 zł/litr paliwa wzrosła do 4,45 zł/litr czyli o 3,5%.

Dotychczas uważało się, ze wystarczy raz na kilka lat podpisać umowę i sprawa jest załatwiona. Trzeba wykazać się innowacją i organizacją.

Po stronie rządu i administracji lokalnych jest zapewne dużo do naprawienia, pytanie tylko, co samorządy zrobiły, żeby w systemie pieniądze nie uciekały im do wykorzystujących sytuację firm?

Robi się podwyżki cen dla mieszkańców, ale czy muszą być one tak wysokie i czy wynikają one z uzasadnionych ekonomicznie stawek w firmach odbioru śmieci.  Czy Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta bada zasadność stosowanych stawek i poziom ponoszonych kosztów eksploatacyjnych?.

Nie ma idealnego systemu dotychczas i trzeba wypracować własny system dla ogrodów działkowych i przedstawia się prostą propozycję:

W naturze nic nie znika - wrzuć śmieci do śmietnika

Segregacja śmieci jest bardzo ważna. Dzięki niej mniej szkodliwych odpadów trafia na wysypisko, a z odzyskanych surowców wytwarzane są nowe przedmioty. Segregując śmieci, wpływamy na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a tym samym dbamy o naszą planetę.

I.  Podstawowa propozycja to każda działka posiada cztery worki na: papier, szkło, plastik, resztki jedzenia

Trzy pierwsze papier, szkło, plastik – tzw. suche, jedynie resztki jedzenia wymagane jest częste /opróżnianie/ wymiana małego worka (np. przewiezienie do pojemnika w miejscu zamieszkania)

II. Etap

Zorganizowanie odbioru śmieci w ogrodzie

Do odbioru worków posegregowanych śmieci w wyznaczonych na terenie ogrodu punktach/ miejscach/ Zarząd ROD zorganizuje nadzór do odbioru, wyznaczy daty i godziny otwarcia odbioru  posegregowanych śmieci np. w soboty.

Punkt odbioru ogrodzony, zamykany a góra jest zabezpieczona siatką.

Istniejące punkty odbioru śmieci wyposażyć w maszt z kamerą, która rejestruje ewentualnych dzikich dostawców śmieci, oraz na maszcie umocować lampę solarną z czujnikiem ruchu i zmierzchu 100 LED do oświetlenia terenu po zmroku ułatwiając kontrolę i wspomaga do rejestracji kamerą.

Koszty obsługi odbioru śmieci w skali roku będą stosunkowo niskie w stosunku do kosztu odbioru śmieci niesegregowanych i z powodu naliczanych kar za brak segregacji np. dwie osoby po 600 zł miesięcznie na większych ogrodach.

W takiej sytuacji ROD ma kontrolę odbioru posegregowanych śmieci od działkowców, oraz ma  kontrolę i rejestrację faktycznej ilości odbioru śmieci  przez firmy świadczące usługi odbioru. Wyznaczone osoby do nadzoru ogrodu nad gospodarką śmieciami prowadzą dokumentację odbioru - która jest podstawą do wystawienia faktury za usługę odbioru śmieci i służy do kontroli otrzymanych faktur.

III. Sprawa zakupu worków na śmieci

Worki na śmieci 120 l zestaw do segregacji  100 szt. - 27,99 zł; 36,98 zł z dostawą

Dla zachęty i wprowadzenia  nowego systemu w ogrodzie dobrym rozwiązaniem byłoby zakupienie kolorowych  worków dla poszczególnych rodzajów śmieci/ zakup worków przez Zarząd ROD – koszty obsługi/

Pozostają  sprawy techniczne ilość, wydawanie i systematyczny zakup, zabezpieczenie worków dla działkowców przez ustanowiony nadzór.

IV. Przy dobrze zorganizowanym nowym systemie osiągamy segregacje i obniżymy poważnie koszty za wywóz śmieci.

Pozostaje jeszcze wynegocjować i podpisać dobrze umowę na odbiór śmieci, co pozostaje do wykonania Zarządowi ROD.

Z informacją dobrze jest zapoznać się przed podpisaniem nowej umowy na odbiór śmieci na 2021r i przedyskutować w gronie Zarządu ROD.

Jest realna szansa na obniżenie gwałtownie rosnących kosztów odbioru śmieci. Proces trudny ale moim zdaniem konieczny do realizacji. Decyzja należy do Zarządu ROD.

inż. Józef Romanowski        

 

 

POLE MINOWE – ŚMIECIE DZIAŁKOWE

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106