02 października 2017

Przebrzmiały echa, ucichła muzyka i gwar naszego święta, wszyscy  powrócili                                 do  codziennego życia, jednym słowem zakończyła się kolejna edycja Okręgowych   Dni Działkowca Elbląg  2017

 

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim tym, którzy włączyli się do pomocy               i ich organizacji.

 

Prezydentowi Miasta Elbląga  Witoldowi WRÓBLEWSKIEMU  za objęcie patronatu honorowego obchodów.

Staroście Powiatu Elbląg Panu Maciejowi Romanowskiemu za objęcie patronatu honorowego obchodów.

Dziękujemy gościom  za udział  i dobre słowo:

Poseł na Sejm p. Elżbiecie GELERT

Prezydenta Miasta Elbląga  Witolda WRÓBLEWSKIEGO

Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Elbląga p. Jolancie LISEWSKIEJ

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu p. Agnieszki CHRZANOWSKIEJ

Przewodniczącemu  Rady Miejskiej Pasłęka p. Edwarda SKALIJA

Sekretarz Gminy Elbląg p. Krystynie MURAWSKIEJ

Duszpasterzowi księdzu Arturowi  RADECKIEMU

Asystentowi Posła na Sejm Jerzego WILKA p. dr Andrzejowi Majewskiemu

Aspirantowi Piotr Owczarek –przedstawicielowi Komendanta Miejskiej  Policji w Elblągu    

Kierownikowi Zespołu Rachunków Bankowych Pani Annie  MALINOWSKIEJ

Dziękujemy za  przesłane dobre słowo przez :

Posła Jerzego WILKA;

Posła na Sejm Andrzeja KOBYLARZA

Starostę Powiatu Elbląg Pana Macieja ROMANOWSKIEGO

Burmistrza  Pasłęka Pasłęka dr Wiesława ŚNIECIKOWSKIEGO

Burmistrza Pieniężno Kazimierz KIEJDO                                

Wójt Gminy Elbląg Pani Genowefie KWOCZEK

Wójta Gronowo Elbląskie Marcina ŚLĘZAKA

Komendanta Miejskiej  Policji  w Elblągu   insp. Roberta MURASZKO

Dziękujemy osobom i instytucjom  wspierającym:

Prezydentowi Miasta Elbląga  Witoldowi WRÓBLEWSKIEMU

Staroście Powiatu Elbląg Panu Maciejowi ROMANOWSKIEMU

Burmistrzowi Miasta Pasłęka p.  dr Wiesławowi  ŚNIECIKOWSKIEMU

Panu Kazimierzowi RODZIEWICZOWI Dyrektorowi Oddziału w Elblągu Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego

Panu Jarosławowi MIELNIKOWI- Dyrektorowi generalnemu ICC Pasłęk sp.z.o.o

Pani Jolancie OLSZEWSKIEJ - ELPOSTER  w Elblągu

Zespołowi muzycznemu „THE BEST” i „NASZ BLUES BAND”,

 Dziękujemy współorganizatorom:

Przewodniczącemu i Członkom Komitetu Organizacyjnego OZ PZD w Elblągu;

Zarządom i działkowcom Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Elbląg;

Kołu Gospodyń działkowych przy OZ PZD w Elblągu

Dyrektorowi i Pracownikom Biura OZ PZD w Elblągu;

 

 

PODZIĘKOWANIA ZA PATRONAT I WSPARCIE ORGANIZACJI JUBILEUSZU 120-LECIA OGRODNICTWA DZIAŁKOWEGO NA ZIEMIACH POLSKICH W RAMACH OKRĘGOWYCH DNI DZIAŁKOWCA ELBLĄG 2017

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106