24 maja 2022

 

 

 

KOMUNIKAT OZ PZD W SPRAWIE UCZESTNICTWA ROD OKRĘGU ELBLĄG                          w konkursie grantowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała umowę     z NFOŚiGW w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 50 mln zł   na granty dla rodzinnych ogrodów działkowych, które będą realizowały zadania w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.  Pierwsze szkolenie dla pracowników z Okręgów odbyło się  w dniu 19 maja br. w siedzibie ARiMR w Warszawie a następnie przez KZ PZD.                Jak nam przekazano  granty są kierowane do ogrodów, a nie do indywidualnych działkowców i wynika to  z rozwiązań przyjętych w programie unijnym, z którego będą finansowane dotacje.  Ogrody, które wezmą udział w konkursie grantowym, po ogłoszeniu go przez ARiMR, będą mogły ubiegać się o środki na zadania inwestycyjne wyszczególnione w Regulaminie konkursu. Informujemy, że w „Aktualnościach Związkowych” zamieszczono Wykaz rodzajów inwestycji możliwych  do finansowania z grantów udzielanych w ramach projektu ARiMR.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że ROD uczestnicząc w konkursie będzie mógł otrzymać grant w wysokości nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Minimum 50% wartości grantu musi być przeznaczone na zadania stricte proekologiczne i prośrodowiskowe, zaś maksymalnie 30% grantu   na zadania typowo inwestycyjne, dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej      w ogrodach. Ponadto do 10% grantu może służyć sfinansowaniu przygotowania dokumentacji technicznej zadań a 10% na zarządzanie realizacją zadań. Ogłoszenie konkursu nastąpi najprawdopodobniej przed 1 czerwca br.                 Z uwagi na bardzo duże wymagania merytoryczne oraz zabezpieczenia finansowe ze strony ARiMR związane    z przystąpieniem do ww konkursu, apelujemy o wnikliwe zapoznanie się z załączonym Regulaminem konkursu    i podjęcie poważnej decyzji  przez Zarządy ROD Okręgu o ewentualnym przystąpieniu.

Chętni w trybie pilnym zostaną zaproszeni na szkolenie, które zostanie zorganizowane przez OZ PZD Elbląg po zebraniu minimum jednego zgłoszenia.  W związku z powyższym oczekujemy na pilne zgłoszenia do dnia 28.05 włącznie  na tel. biura okręgu 55233 8106.

                                                                                          Prezes Okręgu PZD w Elblągu

                                                                                                    Zygmunt Wójcik

Uwaga!!! Regulamin i inne dokumenty do konkursu zostały przesłane na adresy                              email zarządów ROD Okręgu Elbląg.

 

 

PILNE ! „GRANTY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA PN. „ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE OGRODÓW DZIAŁKOWYCH” W 2022 ROKU 

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106