08 grudnia 2022

 

W dniu 6 grudnia 2022 roku w Oddziale Regionalnym ARiMR w Olsztynie odbyło się uroczyste podpisanie pierwszej umowy o powierzenie grantu w ramach konkursu organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Umowę podpisali przedstawiciele ROD Pieniężnego w Pieniężnie reprezentowani przez Prezesa Zarządu ROD Halinę Kalata i Wiceprezes Zarządu Teresę Kłujszo w obecności i przy udziale Prezesa Okręgu PZD w Elblągu Pana Zygmunt WÓJCIKA, Wiceprezesa Jacka Nawrockiego oraz członka OZ PZD Ryszarda Mikołajczyka.

Ze strony Oddziału Regionalnego ARiMR Olsztyn brali udział: Leszek Potorski Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz jego Zastępca Mieczysław Włos. Nasza delegacja spotkała się z serdecznym przyjęciem ze strony kierownictwa oddziału, życzono nam aby kolejne złożone przez nas wnioski uzyskały pozytywne rozpatrzenie dla dobra rozwoju ogrodów działkowych naszego okręgu.

ROD Pieniężnego w Pieniężnie otrzyma grant w wysokości 100.000,00 zł. ROD planuje w tym zakresie wykonanie planu zagospodarowania, placu zabaw dostępnego dla działkowców ogrodu, rodzin i społeczności lokalnej, zapewnienie naturalnego nawożenia, np. poprzez budowę/zakup kompostownika, urządzenia do rozdrabniania gałęzi, miejsca składowania kompostu i ściółki wykorzystywanych na terenie ogólnym ROD, budowę instalacji służących regulacji zaburzonych stosunków wodnych wpływających negatywnie na istniejącą zieloną infrastrukturę ROD, utworzenie łąki kwietnej trwałej (na bazie traw i bylin), utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających (np. hotel dla owadów), karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary (np. dla jerzyków) oraz prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych przyczyniających się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury.

Tekst i zdjęcia:

Zygmunt Wójcik

Prezes Okręgu PZD Elbląg 

 

Pierwszy ROD Okręgu Elbląskiego podpisał umowę o powierzenie grantów ARiMR

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106