01 lutego 2021

W dniu 26.01.2021 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach. W posiedzeniu brało udział 11 członków OKR tj. 100% składu osobowego.  Posiedzenie OKR odbyło się w formie on-line jako wideokonferencja a prowadził je Przewodniczący OKR PZD w Katowicach Pan Zenon Jabłoński. Omówiono aktualną sytuację w PZD i Okręgu Śląskim w okresie pandemii w tym funkcjonowanie organów związku, sposób pracy biur i zarządów ROD w świetle obowiązujących obostrzeń związanych z COVID-19.W trakcie spotkania dokonano podsumowania działalności OKR za rok 2020 oraz nakreślono plan działania w roku 2021 w sytuacji ciągle obowiązujących ograniczeń normalnego funkcjonowania i prowadzenia działalności statutowej. W wyniku dyskusji podjęto decyzję, że  Okręgowa Komisja Rewizyjna w tym szczególnym czasie zmieni formułę odbywania swoich posiedzeń i prowadzenia szkoleń Komisji Rewizyjnych ROD. Podstawową formą komunikowania się i przepływu informacji będą spotkania on-line. Ustalono, że w najbliższym czasie należy prowadzić  działalność szkoleniową z Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych ROD w formie zdalnej z wykorzystaniem  środków komunikacji elektronicznej.  Dla realizacji tych wyzwań OKR opracowała własną autorską wersję szkolenia dla Komisji Rewizyjnych ROD, która na elektronicznych nośnikach danych zostanie przygotowana dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w Okręgu Śląskim PZD. Zobowiązano wszystkich członków OKR odpowiedzialnych za swoje rejony do bezpośrednich kontaktów telefonicznych lub pocztą mailową do udzielania pomocy Komisjom  Rewizyjnym ROD przy opracowaniu sprawozdań własnych i kontroli sprawozdań finansowych zarządów ROD przed Walnymi Zebraniami Sprawozdawczymi w roku 2021.

 

Pierwszy zastępca Przewodniczącego OKR

Jan Kwiatkowski

 

 

PIERWSZE POSIEDZENIE OKR PZD w KATOWICACH

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106