19 sierpnia 2020

W dniu 27 lipca br., Krajowa Rada PZD wystosowała szereg pism do władz państwowych i samorządowych, w których została przedstawiona aktualna sytuacja Związku, ogrodów działkowych oraz rosnące wśród społeczeństwa zapotrzebowanie na działki. KR PZD zwróciła się również o pomoc w zainicjowaniu działań służących rozwojowi ROD. Aktualnie do KZ PZD spływają już pierwsze odpowiedzi na przesłane pisma.

KZ PZD otrzymał pismo od Pana Sebastiana Trojaka członka Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. W piśmie wyrażone zostało zainteresowanie inicjatywą Związku, jak i przedstawiono główne cele rozwoju terenów rekreacji i wypoczynku przyjęte w dokumentach Województwa Lubelskiego. Jednocześnie Pan Trojak zwrócił się o zaangażowanie środowiska lubelskich działkowców w opracowanie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju ROD oraz zaprosił do współpracy.

Również Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Pan Rafał Bartek przekazał do KR PZD pismo z dnia 12 sierpnia br., w którym wyraził swoje poparcie dla działań Związku, oraz zadeklarował zapoznanie Radnych Województwa Opolskiego z wystąpieniem Związku.

Budująca odpowiedź nadeszła także od Prezydenta Miasta Gniezna Pana Tomasza Budasz z dnia 6 sierpnia br., który zapewnił o przychylności dla przedstawionej przez Związek inicjatywy.

Liczymy na kolejne odpowiedzi z konstruktywnymi propozycjami, które przyczynią się do rzeczywistego rozwoju ROD.

Poniżej  w linku pełna treść wystąpień.

 

AR

 

 

 

http://pzd.pl/artykuly/24404/188/Pierwsze-odpowiedzi-i-deklaracje-pomocy-w-sprawie-rozwoju-ROD.html

 

 

Pierwsze odpowiedzi i deklaracje pomocy w sprawie rozwoju ROD

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106