08 lutego 2019

Rady Miast i Gmin na wnioski złożone przez Zarządy ROD i Okręg PZD w Pile przyznały dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizacje infrastruktury ogrodowej w celu poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do rodzinnych ogrodów działkowych.Dotacje przyznały Rady Miast i Gmin : Wyrzysk, Gołańcz, Czarnków oraz Wronki dla:

- ROD „ Pod Słonecznikiem” w Wyrzysku – 6.000, - złotych,- ROD im. K. Libelta w Gołańczy -3.000, - złotych,- ROD Im. Janka z Czarnkowa – Czarnków – 5.000, - złotych,- ROD im. St. Staszica Czarnków – 5.000, - złotych,- ROD „Kolejarz” Czarnków – 5.000,- złotych,- ROD im. B. Chrobrego – Wronki – 15.000,- złotych,- ROD im. Broniewskiego Wronki – 4.090,- złotych- ROD im. T. Kościuszki Wronki – 6.500,- złotych,- ROD „Kolejarz” Wronki – 4.700,- złotych.

Ogółem samorządy Miast i Gmin przyznały dla rodzinnych ogrodów działkowych na modernizacje infrastruktury ogrodowej 54.290,- złotych.

Iga DmitrocaKierownik Biura Okręgu PZDw Pile

 

 

Pierwsze dotacje z Gmin dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pilskiego w 2019 roku

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106