19 września 2021

Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu informuje za stroną https://www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektorat-sanitarny , że został opublikowany poradnik pt. „Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego” – opracowany przez Biuro Regionalne WHO dla Europy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

 

Znak opracowania za file:///C:/Users/user/Downloads/poradnik_WHO-EURO-2020-35184-35184-54781-pol%20(2).pdf

 

Podręcznik opisuje kluczowe praktyki ograniczania ryzyka związanego ze skażeniem mikrobiologicznym świeżych owoców i warzyw podczas uprawy, zbioru i składowania.

W związku z sezonem upraw i zbiorów, uważamy, że jest to przydatne źródło wiedzy i zalecamy zapoznanie się z niniejszym poradnikiem, który - naszym zdaniem - jest bardzo przydatny nie tylko dla podmiotów produkcji pierwotnej, dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego ale również dla wszystkich działkowców rodzinnych ogrodów działkowych uprawiających warzywa i owoce na terenie całego kraju.

 

Poradnik dostępny jest również w wersji elektronicznej pod adresem:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333979/WHO-EURO-2020-35184-35184- 54781-pol.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Sporządzone na podstawie: poradnik „Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego” opracowany przez Biuro Regionalne WHO dla Europy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

 

Opracowania uproszczone – podajemy linki do stron internetowych:

https://paslek.pl/aktualnosci/poradnik-piec-krokow-do-bezpieczniejszej-uprawy-owocow-i-warzyw-promocja-zdrowia-poprzez-zmniejszenie-ryzyka-skazenia-mikrobiologicznego.html

Z.W.

 

 

Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106