19 września 2022

 

Dotacje na dofinansowanie budowy i remontów infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich rozwój wpisały się już na dobre w relacje na linii Polski Związek Działkowców – Urzędy Miast i Gmin oraz Urzędy Marszałkowskie i Starostwa Powiatowe. Coraz więcej samorządów w całym kraju decyduje się na wsparcie ROD, a ogrodnictwo działkowe cieszy się wciąż niegasnącą popularnością wśród mieszkańców miast. Wrzesień jest bardzo dobrym momentem na to, by zadbać o te relacje i przypomnieć przedstawicielom samorządów o potrzebach działkowców. To teraz intensywnie trwają prace nad przyszłorocznymi budżetami miast i gmin. Jest to zatem najlepszy czas, by nawiązać kontakt z odpowiednimi wydziałami i osobami pracującymi w urzędach lub wykonać niezbędne telefony z pytaniem o plany umieszczenia wsparcia dla ROD na kolejny rok i podjęcie określonych działań celem jego zapewnienia.

Jeśli prześpimy ten moment, potem – nawet pomimo dobrej woli i chęci – może być już za późno na zapewnienie środków finansowych dla Ogrodów w projektach budżetów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Trzeba również pamiętać o tym, by stale monitorować cały okres procedowania budżetu aż do momentu jego uchwalenia, by ustrzec się przed ewentualnym wykreśleniem dotacji dla ROD z jego projektu.

 

 

Anna Pańczyk

st. inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach

 

Pamiętajmy o zabezpieczeniu dotacji dla ROD w 2023 roku!

Informacje i komunikaty

Okręgu Elbląg

    82-300  Elbląg   ul. Kościuszki  106 

 

    tel. 55 233-81-06  

 

    e-mail: elblag@pzd.pl                   

Polski  Związek  Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe

Okręg w Elblągu

 Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe Okręg w Elblągu  

tel. 55 233-81-06    e-mail: elblag@pzd.pl      

82-300  Elbląg       ul. Kościuszki  106